Joanna Bogacka

Joanna Bogacka

Gdañsk, 09.08.2012. Joanna Bogacka w roli Rozy Miko³ajewnej podczas próby medialnej spektaklu “Baba Chanel” w re¿yserii Adama Orzechowskiego, 9 bm. w Teatrze Wybrze¿e w Gdañsku (pp/cat)
PAP/Piotr Pêdziszewski

    Dodaj komentarz