Wyniki konkursu na animację na rzecz projektu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

Wyniki konkursu na animację na rzecz projektu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

„Daj śmieciom kosza”

Dnia 5 listopada 2007 roku w Klubie Studenckim „Wysepka” Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie komisji konkursu na animacje dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego „Daj śmieciom kosza”. Komisja w składzie:

Marta Szadowiak – Kierownik Akademickiego Centrum Kultury Uniwerystetu Gdańskiego „Alternator”,

Tomasz Dziemianczuk – Kierownik Kulturalnego Kolektywu Uniwersytetu Gdańskiego (koordynator projektu „Daj śmieciom kosza”),

Błażej Walczykiewicz – Specjalista ds. Ochrony Środowiska Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (koordynator projektu „Daj śmieciom kosza”)

Iwona Banaszczyk – Kierownik Działu Marketingu, Handlu i Rozwoju Rynku, Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych w Gdańsku

Monika Łapińska – Specjalista ds. Edukacji, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

Paweł Formela – starszy referent ds. sprzedaży i marketingu, Eko Dolina Sp. z o.o.

 

Komisja oceniając nadesłane prace wzięła pod uwagę takie kryteria jak:

przekazywane treści edukacyjne dotyczące idei selektywnej zbiórki odpadów,

wartości artystyczne animacji,

pomysł i forma przedstawienia idei selektywnej zbiórki odpadów,

długość animacji oraz wymagana obecność motywu tęczy charakterystycznego dla projektu „Daj śmieciom kosza”.

Ze względu na trudności z wyborem zwycięzców postanowiono również przyznać 3 wyróżnienia. Ponadto Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” przyznało własną nagrodę specjalną dla jednej z prac.

Prace nagrodzone:

I nagroda w wysokości 3000 zł brutto – autor: Jerzy Wianecki z Gdańska – za doskonały pomysł, jakość wykonania i dowcip.

II nagroda w wysokowści 1000 zł brutto – autorka: Agata Prętka z Poznania – za szczególną zbieżność treści animacji z selektywną zbiórką odpadów na UG.

Prace wyróżnione:

I wyróżnienie – autorka: Joanna Rusinek z Krakowa – za bardzo wysokie walory artystyczne i duży ładunek emocjonalny jaki towarzyszy tej pracy.

Praca otrzymała również nagrodę specjalną w wysokości 500 zł brutto przyznaną przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” za pomysł, dbałość o detale i wysoką wartość artystyczną.

II wyróżnienie – autorka: praca grupowa Małgorzaty Zając, Jadwigi Rataj, Franciszki Kornecka z Krakowa – za bardzo wyraźne przesłanie merytoryczne i ciekawy pomysł ujęcia tematu.

III wyróżnienie – autorka: Kasia Minasowicz z Warszawy – za duży wkład pracy, walory artystyczne oraz niekonwencjonalne podejście do problematyki recyklingu i selekcji odpadów.