Antologia Proza Życia t.2

Zbiór tekstów nagrodzonych w Konkursie Literackim Uniwersytetu Gdańskiego na prozę.  Edycja 2. 2003.
JURY

ALEKSANDER JUREWICZ

ADAM MAJEWSKI

TOMASZ MALISZEWSKI kurator

DANIEL ODIJA

ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ – przewodniczący

 

AUTORZY

Dariusz Bazaczek urodził się w 1961 roku, autor form scenicznych; wystawio­no: Dziesięć obrazów naturalnej wielkości w Teatrze im. Witolda Gombrowicza w Gdyni (1997), Drzwi numer jeden w Rotundzie w Sopocie (1999) oraz Spotka­nia Marty ze śmiercią w Hochschule fur Gestaltung (1999), Dziewiąty kochanek Katarzyny Foster (2001), Pokój do wynajęcia (2001) i recital Pernambuco (2002) w Teatrze Wybrzeże. Autor licznych tekstów piosenek, także laureatek Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1998, 1999,2001), laureat XXV Festi­walu Piosenki Studenckiej (1990), Festiwalu Ballady im. Leonarda Cohena (1991), Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej (1992). Grafik, wysta­wy autorskie: w Sopocie Anormalka (1996) i Perypetie facetów w czarnych garni­turach (1997), Ejemerydium, czyli ludzie niespotkani w Teatrze im. Witolda Gom­browicza w Gdyni (1998). Designer, kierownik artystyczny i grafik-projektant firmy Young Digital Poland, polskiego producenta i eksportera programów multimedialnych. Mieszka w Gdyni.

 

Adam Błażejewicz urodził się w 1984 roku, studiuje filologię polską na Uni­wersytecie Jagiellońskim. Poeta, drukował m.in. w “Lampie i Iskrze Bożej”, “Toposie”, “Undergruncie”. Pochodzi z Chełmna.

 

Ewa Grętkiewicz urodziła się w 1951 roku, dziennikarz, publicysta, redaktor. Pracowała w bydgoskich gazetach “Dziennik Wieczorny”, “Ilustrowany Kurier Polski” i “Express Bydgoski” (w dwóch ostatnich jako kierownik działu lokal­nego) oraz jako zastępca redaktora naczelnego w “Tygodniku Płockim” i “Prze­glądzie Konińskim”. Opublikowała książki Przeklinam cię ciało (2000) Już za­mknięte drzwi (pierwsza nagroda w V Ogólnopolskim Konkursie literackim im. Stanisława Grochowiaka, 2002). Mieszka w Koninie.

 

Ryszard Jasiński urodził się w 1957 roku w Rzeszowie. Mieszka w Tuplicach, woj. lubuskie.

 

Piotr Ka (Piotr Kępski) urodził się w 1973 roku, ukończył filozofię i psy­chologię na Uniwersytecie Warszawskim. Prozaik i dramaturg, drukował m.in. w ,,Akcencie”, “Pograniczach”, “Pracowni”, “Pro Arte”, “Studium”. Otrzymał

wyróżnienie w pierwszej edycji konkursu młodych dramaturgów organizo­wanego przez Stołeczne Centrum Edukacji oraz wyróżnienie w konkursie na przekład czeskiej prozy organizowanym przez katedry bohemistyki w Pol­sce. Redaktor polsko-czeskiego pisma literackiego “Bohema”. Mieszka w War­szawie.

 

Borys Kossakowski urodził się w 1980 roku, opublikował tom wierszy Balla­dy manekin6w (2000), na okładce czytamy: “stukrotnie młodszy od Naszej Ery, poeta, prozaik, fotografik, podróżnik, siatkarz, muzyk […J. Ze wzrostem 198 cm pretenduje do miana największego poety w Polsce”. Mieszka w Gdańsku.

 

Klaudiusz Kuś urodził się w 1975 roku, ukończył dziennikarstwo i europeisty­kę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w “Czasie Kultury”, napisałznakomitą książkę o winach Europy Środkowo-Wschodniej, której fragmenty drukował w ,,Aktiviście”. Mieszka w Krakowie.

 

Rafał Lato – “Nawet jeśli autor nigdy nie pracował przy zmywaniu naczyń w lon­dyńskiej restauracji, to opisał to tak, że mu uwierzyliśmy” (Ze Wstępu Daniela Odiji).

 

Krzysztof Mik urodzony w Pszczewie (obecnie woj. lubuskie), między Frank­furtem nad Odrą i Poznaniem, ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dziennikarz i Netzwerkorganisator (EDV) po przeszko­leniu zawodowym w Siemens Nixtdorf/ DM Współpracował z “Przeglądem Tygodniowym”, Radiem “Solidarność” (Program l PR), w latach 1984-1990 pra­cował w warszawskim tygodniku ,,zarzewie”. Publikuje m.in. w”Rzeczpospoli­tej”, współpracuje z SFB Multikuiti w Berlinie. Opublikował zbiór reportaży

literackich Kołysanka dla spóźnionych (1998), który ukazał się w Niemczech pt: Wiegenlied fur die Nachtzugler (2000), opowiadania drukował m.in. w berliń­skim “zarysie” i antologii Napisane w Niemczech (2000). Mieszka w Aachen, Niemcy.

 

Magdalena Mirka urodziła się w 1978 roku, ukończyła Wydział Dziennikar­stwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka w Nowym Jorku. Studiuje screenwriting w School ofVisual Arts w Nowym Jorku, tam też pracuje w agencji reklamowej. Otrzymała wyróżnienie w pierwszej edycji Kon­kursu literackiego Uniwersytetu Gdańskiego za opowiadanie Anioł.

 

Marek Andrzej Okoński urodził się w 1949 roku, ukończył filologię polską i filmoznawstwo, poeta, prozaik, dramatopisarz, scenarzysta. Napisał o sobie: ,,la to uprawianie szeroko pojętej literatury czasami mnie nagrodzą, wyróżnią, wydrukują co nieco, a nawet zdarza się, że za moją pracę zapłacą. A poza tym 1ie lubię się chwalić, gdyż nie ubiegam się o żaden, ale to żaden urząd publicz­ny. Bo gdybym się ubiegał, to bym trochę nakłamał, ale mi się nie chce ani ubiegać, ani kłamać. I co najważniejsze – jestem zdrowy na umyśle”. Mieszka w Łodzi.

 

Justyna Witkowska napisała o sobie: “Pochodzę z małej wioski. Mam 24 lata. Kończę studia”. Pochodzi z Radzynka, woj. kujawsko-pomorskie.

 

 

Posłowie

Ciężko powiedzieć, czy w ogóle umożliwić jest uchwycenie życia i odtworzenie go słowami. A jednak każdy z nas, konkursowiczów i oceniających, nosi w sobie taką pokusę. Pokusę pokazania świata na papierze. Czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej, nigdy doskonale. Świadomość względności i ułomności Iiteratury wobec życia powinna nam tow3r’zyszyć. Być może tylko wtedy będziemy mogli occnić ograniczenia i nieskończoność naszej pasji. Pasji, bez której czasami trudno sobie wyobrazić życie. Trzeba to jasno stwierdzić -jako pasjonaci kołyszemy się na chybotliwej linie. Wprawy nabiera się przez ćwiczenie.

 

Daniel Odija

 

Please rate this