Koncert dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego “JANTAR” wystąpi z koncertem dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanej przez GUTW Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego “JANTAR” i Akademickie Centrum Kultury UG “ALTERNATOR” informują o:

Koncercie
ZPiT UG “JANTAR”
2 września 2010
godz. 18:15

aula Wydz. Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego

        Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego “JANTAR” wystąpi z koncertem dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizowanej przez GUTW Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W programie tańce narodowe: krakowiak, polonez; suity regionalne: kaszubska, lubelska i rzeszowska; oraz pieśni z różnych regionów polski.
    Przeczytaj poprzedni wpis:
    ACK Alternator
    Trwa 7 edycja Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego “Proza Życia”.

    Prace na Konkurs można zgłaszać do 30 września 2010 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Akademickie Centrum Kultury...

    Zamknij