+48 58 523 24 50
+48 58 523 24 50

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najbardziej cenionych chórów akademickich w Polsce. Został założony w 1971 r. i od tego czasu reprezentuje Uniwersytet Gdański w kraju i za granicą. Wielokrotny laureat prestiżowych festiwali, olimpiad chóralnych, a także czołowych nagród oraz Grand Prix w konkursach międzynarodowych w Polsce i za granicą. Udziałem chóru stały się liczne tournée koncertowe (Chiny, ekwador, Argentyna, Holandia, Niemcy, Włochy, Słowenia i Bałkany). Zespół współpracował z największymi osobowościami muzyki klasycznej i rozrywkowej, m.in. Krzysztofem Pendereckim, Ennio Morricone, Jeanem-Michelem Jarre’em, Janem A.P. Kaczmarkiem oraz Leszkiem Możdżerem. W repertuarze chóru szczególne miejsce zajmuje polska literatura chóralna, utwory obcojęzyczne w różnorodnej stylistyce, muzyka oratoryjno-kantatowa, ale także jazz, pop czy rock symfoniczny. W swoim dorobku ma także prawykonania, m.in. kompozycje Anny Rocławskiej-Musiałczyk (2022), Jana A.P. Kaczmarka (2017) czy Leszka Możdżera (2006).

Jest wielokrotnym laureatem prestiżowych festiwali muzycznych oraz olimpiad chóralnych, a także czołowych nagród oraz Grand Prix w konkursach międzynarodowych w Polsce i za granicą. W ostatnim czasie chór zdobył złote dyplomy na IV Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Musica in Urbe” w Bydgoszczy (2022), 3rd Bandung – Indonesia „World Virtual Choir Festival” (2021) oraz Grand Prix, nagrody i złote medale na XIII International Sacred Music Festival „Silver Bells” w Daugavpils na Łotwie (2019), Paul Casals International Choir Festival and Competition „Canco Mediterrania” w Lloret de Mar (2018) i Andrea Del Verrocchio International Choral Festival we Florencji (2017).

Chór ma na swoim koncie 10 nagranych płyt, z jego udziałem zostało stworzonych kolejnych 6. Od 1992 r. dyrygentem i dyrektorem artystycznym Akademickiego Chóru UG jest profesor Marcin Tomczak, a od 2021 r. w chórze funkcje II Dyrygenta pełni dr Aneta Majda, która wcześniej od 2011 r. była asystentką dyrygenta. Od 2020 r. akompaniatorem i asystentem profesora Marcina Tomczaka jest Filip Cieszyński. Managerem zespołu od 2015 r. jest Magdalena Niestoruk.

Gdansk University Choir was founded in 1971. It has given several hundred concerts in Poland and abroad. It has performed in China, South Korea, Argentina, the United States and most European countries. It has also taken part in some of the biggest cultural events in Pomerania, e.g. a concert with Jean Michel Jarre, Ennio Morricone and Leszek Możdżer. It has won many prizes and awards at festivals in Poland and abroad. Choir released 10 CD’s and is featured on another six.

The artistic leadership of the choir is held successively by conductors: prof. Marcin Tomczak and dr Aneta Majda.

Verified by MonsterInsights