Kierownictwo artystyczne Akademickeigo Chóru UG

  • prof. Marcin Tomczak
  • dr Aneta Majda
  • Filip Cieszyński

Dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Marcin Tomczak

profesor zwyczajny, chórmistrz, dyrygent, wykładowca Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Prorektor ds. artystycznych i studenckich Akademii Muzycznej w Gdańsku (2005-2012) oraz kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej (2005-2008, 2012-2016).
Od 1992 roku, dyrygent i dyrektor artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, z którym zdobył liczne Grand Prix krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych oraz złote medale na olimpiadach chóralnych w Busan (Korea Południowa 2002), Bremie (Niemcy 2004), Xiamen (Chiny 2006), Rydze (Łotwa 2014). Z zespołem odbył liczne tournée koncertowe w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji.
Laureat wielu indywidualnych nagród dyrygenckich (Polska 1999, Korea 2002, Czechy 2005, 2008) – ostatnio na XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (2016), Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu.

Wyróżniany za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki, kultury i sztuki, dwukrotnie nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej (2003,2004), laureat Honorowej Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki (2002), laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „ Splendor Gedanensis” (2005, 2012, 2013).
Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Inicjator i współrealizator wielu projektów kulturalnych. Pomysłodawca cyklu koncertów „Muzyczne wtorki na Uniwersytecie”, podczas których studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku prezentują swoje umiejętności na scenie teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego
Autorytet w dziedzinie muzyki chóralnej, zapraszany do prac Jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych (Grecja, Włochy, Litwa, Słowacja, Macedonia, Rumunia).Od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora artystycznego oraz Przewodniczącego Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat Sopot“.

fot. Karol Makurat

Marcin Tomczak (b.1962)

studied music theory and choir conduction at the Gdańsk Music Academy (In Prof. Henryk Gostomski’s class). He attended seminars by, among others, Eric Ericsson, Uwe Gronostay and Heinrich Poos. He finished his master’s course under Frieder Brenius. Since childhood he was associated with the coast area’s choir scene. He perfected his vocal abilities under the direction of well-known choirmasters – Ireneusz and Jan Łukaszewski. 1980-1992 he was a soloist in the professional choir Schola Cantorum Gedniensis and also conductor’s assistant in the Pueri Cantores Olivenses Boys’ And Men’s Choir. In 1994 he became a member of the Art. Council of the Gdańsk Branch of the Polish Choir and Orchestra Association, and two years later he became chairman of the board of the branch.
For years he Has been working on cultural projects together with recognised musical authorities from abroad – among others Joshard Daus (Germany) and Mikis Theodorakis (Greece). He sits on qualification commitees and contest juries. He is currently a senior lecturer at the Departament of Choir Conduction, Music Education and Rhythmics of the Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk, and since October 1999 – also the vice-dean of that department. He also associated himself with the University of Gdańsk in 1992 when he won the contest for conductor of the Academic Choir of the University of Gdańsk. Since that time he has led the choir during over 300 a cappella concerts – including at both Polish and foreign festivals. He has received many awards in contests with the UG choir (among others: II place in Rumia 1994, Golden Diploma – Riva del Garda 1996, I place in Suwałki 1999, I place in the Religious Music Festiwal Rumia 2000, I place and Special Award of Vienna City at the Schubert Choir Festival in Vienna in 2000). For his work with the choir he has received several acknowledgements: the University of Gdańsk’s Vice Chancellor’s Award (1996), the Mayor of Gdańsk’s Award (1996) and the Minister of Culture and Art’s Special Award for Conductors (Suwałki 1999). He prepared the choir for tens of oratorial performances and conducted some of them personally – such as C. Orff’s Carmina Burana, G, Puccini’s Messa di Gloria and M. Durufle’s Requiem. For years he has collaborated with the European Choir Academy in Mainz, where he holds very popular classes on voice emission and seminars in modern Polish choral music. With the university ensemble (and the Chamber Choir of the Gdańsk Music Academy) he conducted many original performances of modern Polish composers – such as Z. Dankowski, E. Głowski, K. Guzowski, M. Jasiński, H. Łopaszyńska and E. Popławski – and recorded several radio and TV programmes. Under the artistic direction of Marcin Tomczak the University of Gdańsk Academic Choir acquired a new image and a chance of development – both according to the possibilities and to the ambitions of the buoyant academic cultural enivronment of West Pommerania.

Individual Fourth Degree Prize from the Rector of the University of Gdańsk, prof. Piotr Stepnowski for achievements in professional work.

II Dyrygent Akademickiego Chóru UG

dr Aneta Majda – dyrygentka, mezzosopran.

Ukończyła Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie w klasie fortepianu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kierunku Dyrygentura chóralna w klasie dr hab. Aleksandry Gruczy – Rogalskiej, prof. AM (dyplom z wyróżnieniem) oraz absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia (Uniwersytet Gdański). Obecnie doktorantka na kierunku Dyrygentura w macierzystej uczelni w klasie prof. zw. dr. hab. Marcina Tomczaka. Uczestniczyła w kursach i warsztatach m. in.: prof. Krzysztofa Szydzisza, prof. Stanisława Krawczyńskiego, prof. Marcina Wawruka, prof. Agnieszki Franków-Żelazny, Milana Koleny (Bratysława), Fernanda Gila Estrady (Ekwador), Gary’ego Gradena (Szwecja), Brian’a Fentress’a (USA), Jennifer Tham (Singapur), The King’s Singers, Philip’a Lawsona (Wielka Brytania), Bob’a Chilcotta (Wielka Brytania), Risto Joost’a (Estonia), Paul’a Phoenix’a (Wielka Brytania), Josu Elberdin’a (Spain), Soundarie David Rodrigo (Sri Lanka), Heechurl’a Kim’a (South Korea).

Między 2005 a 2011 r. członkini chóru gospel „Et in terra” pod dyrekcją dr hab. Moniki Zytke. W latach 2008 – 2011 wokalistka zespołu muzyki dawnej Cappella Geadanensis. Współzałożycielka chóru kameralnego „Kolektyw wokalny”, który w 2013 r. zdobył Złote pasmo na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie oraz Srebrne Pasmo w kategorii Chórów Świeckich na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” w Chojnicach. Obecnie prowadzi chór kameralny Chordae Vocales.

Od 2007 r. związana z działalnością Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 r. asystentka prof. zw. dr hab. Marcina Tomczaka i akompaniatorka w Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Od listopada 2021 roku pełni funkcję II Dyrygenta Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Od września 2020 roku jest wykładowcą, nauczycielem emisji głosu oraz dyrygowania w Gdańskiej Szkole Kantorów, działającej przy Oblackim Centrum Kultury. W 2013 roku wraz z zespołem zdobyła I miejsce w kategorii muzyka sakralna oraz III miejsce w kategorii chórów mieszanych podczas Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Cracovia Cantans. W 2017 roku zespół pod kierunkiem Anety Majdy zdobył najwyższe wyróżnienia Andrea Del Verrocchio International Choral Festival: Złoty medal w kategorii „Chóry mieszane”, Złoty medal w kategorii „Muzyka sakralna”, Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego („Gloria” autorstwa Hyo Won-Woo) oraz Grand Prix całego Festiwalu. W uznaniu za wybitne osiągnięcia artystyczne pod dyrekcją Anety Majdy, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał nagrodę finansową z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. nadzw. dr hab. Jerzego Piotra Gwizdały. W styczniu 2019 r., Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod jej dyrekcją wziął udział w XIII International Sacred Music Festival „Silver Bells” w Daugavpils (Łotwa), gdzie zdobył I miejsce w kategorii „Współczesna muzyka sakralna”, Wyróżnienia od Centrum Kultury Łotewskiej, Domu Kultury Polskiej na Łotwie, Nagrodę specjalną za najciekawszy dobór repertuaru oraz Grand Prix Festiwalu. W 2021 r., jury 3th World Virtual Choir Festival w Indonezji, organizowanego przez Bandung Choral Society, przyznało zespołowi pod dyrekcją doktorantki złoty medal w kategorii “Non-virtual” za utwór “O Sapientia” Tadeji Vulc. W marcu 2022 roku, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Anety Majdy zdobył złoty dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Online “Accordo Festivo”              w kategorii “Academic Choral Singing”. W lipcu 2022 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę czwartego stopnia z rąk Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Aneta Majda – a conductor, mezzo-soprano, pianist, speech therapist.

She graduated from the State Music School Complex named after G. Bacewicz in Koszalin in the piano class. A graduate of The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, majoring in Choral Conducting in the class of prof. Aleksandra Grucza – Rogalska, prof. AM (diploma with honours) and a graduate of MA studies in Speech Therapy (University of Gdańsk). Currently a PhD student in the field of Conducting at the home Music Academy in the class of prof. Marcin Tomczak. She participated in polish and foreign courses and workshops taught by:

Milan Kolena (Bratislava),

Fernando Gil Estrada (Ecuador),

Gary Graden (Sweden),

Robert Sund (Sweden)

Brian Fentress (USA),

Jennifer Tham (Singapore),

The King’s Singers (Workshop during the 8th World Choir Games 2014)

Philip Lawson (Great Britain),

Bob Chilcott (Great Britain),

Risto Joost (Estonia),

Paul Phoenix (Great Britain),

Josu Elberdin (Spain)

Soundarie David Rodrigo (Sri Lanka)

Heechurl Kim (South Korea)

prof. Krzysztof Szydzisz (Poland),

prof. Stanisław Krawczyński (Poland),

prof.  Marcin Wawruk (Poland),

prof. Agnieszka Franków-Żelazny (Poland),

Between 2005 and 2011 she was a member of the gospel choir „Et in terra” conducted by professor Monika Zytke. In the years 2008 – 2011 vocalist of the early music ensemble Cappella Gedanensis. Co-founder of the „Vocal Collective” chamber choir, which in 2013 won the Gold Diploma at the 8th National Christmas Carol Competition in Chełmno and the Silver Diploma in the Secular Choir category at the 2nd National Mary Song Festival „Ave Maria” in Chojnice. Currently, she is a conductor of Chordae Vocales chamber choir.

Since 2007, associated with the Gdańsk University Choir. Since 2011, assistant to prof. Marcin Tomczak and accompanist in the Gdańsk University Choir. Since November 2021, he has been the Second Conductor of the Gdańsk University Choir. She is also an employee of the Academic Center of Culture of the University of Gdańsk. Since September 2020, he has been a lecturer, voice emission and conducting teacher at the Gdańsk School of Cantors, operating at the Oblate Cultural Center. In 2013, together with the choir, she won the 1st place in the category of Sacred Music and the 3rd place in the category of Mixed Choirs at the Cracow International Choir Festival „Cracovia Cantans”. In 2017, the group conducted by Aneta Majda won the highest awards at the Andrea Del Verrocchio International Choral Festival competition: Gold medal in the 'Mixed Choirs’ category, Gold medal in the 'Sacred Music’ category, Special Prize for the best performance of a contemporary work (’Gloria’ by Hyo Won-Woo) and the Grand Prix of the entire Festival. In recognition of the outstanding artistic achievements under the direction of Aneta Majda, Gdańsk University Choir received a financial award from the Rector of the University of Gdańsk, professor Jerzy Piotr Gwizdała. In January 2019, the Choir under her direction took part in the XIII International Sacred Music Festival „Silver Bells” in Daugavpils (Latvia) and won 1st place in the „Contemporary Sacred Music” category. She also received awards from the Center of Latvian Culture, the House of Polish Culture in Latvia, Special Award for the most interesting selection of repertoire and the Festival’s Grand Prix. In 2021, the jury of the 3rd World Virtual Festival in Indonesia, organized by the Bandung Choral Society, awarded a gold medal to the choir under the direction of Aneta Majda in the „Non-virtual” category for the piece „O Sapientia” composed by Tadeja Vulc. In March 2022, Gdańsk University Choir conducted by Aneta Majda won a gold diploma at the „Accordo Festivo” International Online Choir Festival in the „Academic Choral Singing” category. In July 2022, she received the

Asystent dyrygenta i akompaniator

Filip Cieszyński

urodzony w Gniewie; dyrygent, organista, kompozytor; absolwent klasy dyrygentury chóralnej w klasie dr hab. Anny Wilczewskiej (2019) oraz klasy organów prof. Romana Peruckiego i dr hab. Hanny Dys (2020) w gdańskiej Akademii Muzycznej. Uczestniczył w wielu kursach dyrygentury oraz improwizacji i interpretacji muzyki organowej. Przez wiele lat pełnił funkcję organisty wielu parafiach Archidiecezji Gdańskiej, m.in. w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku (2015-2021), gdzie prowadził Parafialną Scholę Liturgiczną, z którą zdobył m.in. I Miejsce w kategorii Schole i zespoły wokalne na XII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. W lipcu 2017 roku brał udział w międzynarodowym projekcie World Youth Choir. Laureat I (2018) i II (2020) nagrody w konkursie kompozytorskim na pieśń pasyjną w języku kaszubskim. Współpracuje z Polską Filharmonią Bałtycką, Cappellą Gedanensis, prezentuje wielkie organy w Archikatedrze Oliwskiej. Od 2020 roku pracuje jako asystent dyrygenta i akompaniator w Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego.

Filip Cieszyński – born in Gniew; conductor, organist, composer;

a graduate of the choral conducting in the class of dr hab. Anna Wilczewska (2019) and the organ class of prof. Roman Perucki and dr hab. Hanna Dys (2020) at the Academy of Music in Gdańsk. He has participated in many courses in conducting as well as improvisation and interpretation of organ music. For many years he was an organist in many parishes of the Archdiocese of Gdańsk, incl. in the parish of the Blessed Virgin Mary, Queen of the Holy Rosary in Gdańsk (2015-2021), where he led the Parish Liturgical Choir, with which he won, among others 1st place in the category of Choirs and vocal groups at the 12th Pomeranian Lenten Song Festival in Kielno. In July 2017, he took part in the international project World Youth Choir. Winner of the 1st (2018) and 2nd (2020) awards in the composers’ competition for a Passion Song in Kashubian. He collaborates with the Polish Baltic Philharmonic, Cappella Gedanensis, and presents the great organ in the Gdańsk-Oliwa Cathedral. Since 2020, he works as an assistant conductor and accompanist in the Academic Choir of the University of Gdańsk.