5. urodziny rocznika „Przezrocze”

Zapraszamy do zaczytania się w piątym numerze rocznika „Przezrocze”!

W tym roku spotykamy się w jesiennej aurze 8 listopada o 18:00 w Kreatywnej Cafe (ul. Słowackiego 19), aby przy napojach rozgrzewających podziękować sobie wzajemnie za współpracę, porozmawiać o kinie i nie tylko.

Będzie to oficjalna okazja do otrzymania egzemplarza rocznika.

Dla niewtajemniczonych: „Przerocze” jest to destylat najważniejszych premier oraz wydarzeń filmowych minionego roku. Krótko i dowcipnie omawia najważniejsze filmy, jak i rozczarowania. Poza tym ważne miejsce w roczniku zajmują relacje z festiwali, książki filmowe, a także wywiady. W tym numerze pojawiły się eseje naukowe, opisujące bieżące tendencje w kinie.

Organizatorzy: Akademickie Centrum Kultury UG ALTERNATOR