7 edycja konkursu literackiego Proza Życia

Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego „Proza Życia” jest organizowany od 2002 roku. Jego celem jest obudzenie w jak najszerszym kręgu odbiorców pasji do literatury oraz promocja młodych, obiecujących autorów.
Laureatami dotychczasowych sześciu edycji zostali m.in. Marta Dzido, Małgorzata Rejmer, Marek Idczak, Ludwik Janion i Piotr Rowicki, zaś prace konkursowe oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili znani polscy literaci, m.in. Aleksander Jurewicz, Daniel Odija, Izabela Sowa, Adam Majewski i Zbigniew Żakiewicz.
Po zakończeniu każdej z edycji Konkursu do rąk czytelników trafiają książki „Proza Życia”, w których prezentowane są teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów.

Skrócone zasady uczestnictwa w 7 Edycji Konkursu Literackiego UG „Proza Życia” (pełny regulamin na www.konkurs.literacki.ug.gda.pl):
– w konkursie mogą wziąć udział osoby, które przed końcem 2010 roku nie przekroczą 35 roku życia, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego;
– prace konkursowe (w postaci znormalizowanego wydruku komputerowego A4) powinny być przesłane w 4 egzemplarzach;
– prace należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem, które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca formularz z danymi osobowymi, krótką notą biograficzną oraz oświadczeniem (formularz i oświadczenie do pobrania ze strony Konkursu). Zaklejona koperta powinna być przesłana wraz z kopiami prac konkursowych;
– prace na Konkurs można zgłaszać do 30 września 2010  roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”
ul. Wita Stwosza 58, pok. 109
80-952 Gdańsk
z dopiskiem „Konkurs Literacki”

Całkowita pula nagród wynosi 10 750 zł.

Więcej informacji i pełny regulamin na stronie konkursu: www.konkurs.literacki.ug.gda.pl

Kontakt:
Łukasz Jaroń
konkurs.literacki@ug.gda.pl