Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego

poniedziałek, 13 czerwca 2011

godz. 19.00

Kościół rektorski Św. Trójcy

ul. Św. Trójcy 4

Zapraszamy na koncert uniwersyteckiego chóru we wspaniałym wnętrzu jednego z piękniejszych gdańskich kościołów. W programie utwory wykonywane a capella – z różnych epok i gatunków muzycznych.
W programie dzieła m.in: Pärta, Mendelssohna, Koszewskiego, Szymanowskiego i wielu innych.

Koncert poprowadzi Aneta Kaleczyc – dyplomantka Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku

Kontakt :chor@ug.gda.pl

Info: http://chor.ug.gda.pl