Menażki 2012 – zaproszenie

Kiedy: 7-9 grudnia 2012 r.

Miejsce: Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55

Wstęp wolny!!!!

Wydarzenie w sam raz dla studentów kochających podróże, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i zarazić innych swoja pasją. Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich uczelni wyższych.

Aby wystąpić ze swoja prezentacją w konkursie i zaprezentować się przed szerszą publicznością, potencjalnych prelegentów poprosimy o nadsyłanie na adres e-mail:

menazki@ug.edu.pl

5 zdjęć i krótkiego opisu wycieczki, maksymalnie do  2 grudnia br.

Warunkiem koniecznym jest, aby wybrana podróż odbyła się lub zakończyła się w 2012 roku.
Wybór zaproszonych gości nastąpi  na drodze analizy zgłoszeń, oceny zdjęć i opisu. Organizatorzy wybiorą 24, według nich, najciekawsze przygody.

Cała impreza ma mieć formę konkursu, który  trwać będzie dwa dni (tj. 8 i 9 grudnia br), podczas których  zaproszone osoby będą opowiadać o swoich przygodach w formie 30 minutowej prezentacji multimedialnej pełnej zdjęć i filmów. Konkurs podzielony będzie na bloki, między którymi przewidziane są 15 minutowe przerwy.
Przed każdą prezentacją organizatorzy rozdawać będą wśród publiczności karty do głosowania, na których wystawiają swoja ocenę poszczególnych prelegentów w skali 1-10. Karty zbierane będą po każdym wystąpieniu.  Wybór zwycięzcy nastąpi na podstawie obliczonej przez organizatorów średniej z tych ocen.
Wręczenie nagród nastąpi w czasie gali, która ma odbyć się około godziny 20:00 ostatniego dnia konkursu.

Nagrodą główną dla „Najciekawszej Podróży” są nagrody pieniężne ufundowane przez ACK  UG „Alternator” oraz ręcznie malowana menażka przygotowana przez jednego z gdańskich artystów, a także nagrody rzeczowe otrzymane od sponsorów.

Przewidziane są również wyróżnienia w kilku kategoriach (najzabawniejsze perypetie, podróż za 5 złotych, najbardziej niebezpieczna wycieczka, długoterminowy wypad, itp.,  …). Wśród głosującej publiczności również planujemy rozlosowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.

Wydarzenie ma na celu nie tylko poszerzenie pasji podróżowania wśród studentów, ale także wspólną integrację, kulturalną zabawę, nawiązanie nowych znajomości.

REGULAMIN KONKURSU NA
STUDENCKĄ PODRÓŻ ROKU – MENAŻKI 2012

1. Konkurs na nagrodę MENAŻKI 2012 – STUDENCKĄ PODRÓŻ ROKU ma na celu promocję podróżniczych dokonań studentów wyższych uczelni.
2. Konkurs na nagrodę MENAŻKI 2012 – STUDENCKĄ PODRÓŻ ROKU odbędzie się w terminie: 7-9 grudnia 2012 roku w Gdańsku, na terenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Organizatorem Festiwalu jest Kulturalny Kolektyw UG oraz Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”.
4. Współorganizatorem Festiwalu jest Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej.
5. O nagrodę mogą ubiegać się studenci oraz absolwenci uczelni wyższych.
6. Nagrodę stanowią wypłaty w wysokości 700 zł (I miejsce), 500 zł (II miejsce), 300 zł (III miejsce) ufundowane przez ACK UG „Alternator” oraz nagrody rzeczowe.
7. Nagrody otrzymają osoby/ reprezentacje, które zostaną ocenione najwyżej przez publiczność uczestniczącą w konkursie.
8. Zaakceptowani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prezentacji podczas Festiwalu.
9. Wszystkie prezentacje będą oceniane na podstawie wypełnianych przez publiczność kuponów z naniesioną skalą punktową od 1 do 10.
10. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie lub więcej prezentacji nagroda główna zostanie podzielona między zwycięzców.
11. Wśród publiczności biorącej udział w głosowaniu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów..
12. Osoby, które chciałyby się zaprezentować na Festiwalu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z 5 zdjęciami, fragmentem filmu oraz krótkim opisem wyprawy (do 1/2 strony) do 2 grudnia 2012 r. Pod uwagę będziemy brać jedynie zgłoszenia opisujące podróż odbytą w 2012 r.
13. Lista prezentacji wraz z dokładnym programem zostanie ogłoszona na stronie www.ack.gda.pl w dniu 4 grudnia 2012 r.
14. Maksymalna długość prezentacji podczas konkursu  to 30 minut.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu, zmian programowych oraz zmiany regulaminu.
16. Organizator nie pokrywa wydatków poniesionych przez kandydatów
w związku z ich udziałem w Festiwalu, takich jak koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.
17. Dodatkowe informacje i pytania można kierować pod następującym adresem:

Kulturalny Kolektyw
Uniwersytetu Gdańskiego

www.ack.gda.pl
e-mail: kk@ug.edu.pl
tel. (58) 523 24 50