Kadr film Fusi

Akademia Dokumentalna. Oblicza człowieka w filmie

AKADEMIA DOKUMENTALNA. OBLICZA CZŁOWIEKA W FILMIE na Wydziale Filologicznym
Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

W roku akademickim 2016/2017, w semestrze letnim, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej – otwarty dla studentów wszystkich kierunków (wykład wydziałowy, wykład fakultatywny, 2 punkty ECTS) w tym również doktorantów (wykład monograficzny) oraz wolnych słuchaczy spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia Dokumentalna.

W semestrze letnim zatytułowanym „Oblicza człowieka w filmie” na program zajęć (projekcji i dyskusji) składać się będą wybitnie, nagradzana na światowych festiwalach, filmy dokumentalne oraz fabularne, których bohaterami są ludzie i ich postawy wobec przemocy, wojny, ekologii, ekonomii, polityki, choroby, rodziny, miłości czy wolności. Celem cyklu jest wyjście poza abstrakcyjne teoretyczne rozważania i ukazanie konkretnych miejsc i osób, których problemy bezpośrednio dotykają, a dopiero wówczas stosowanie do nich analizy teorii i modeli. W programie znalazły się filmy o tematyce obejmującej jak najwięcej kontekstów związanych z człowieczeństwem, dotykają problemów jednostki i społeczności w wielu zakątkach globu.

Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Akademia Dokumentalna przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi wykładowca i praktyk, filmoznawca Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45. Studenci uzyskają za nie 2 punkty ECTS, zaliczenie wykładu wydziałowego lub fakultatywnego, doktoranci – zaliczenie obowiązkowego wykładu monograficznego oraz możliwość odrobienia godzin dydaktycznych.

Celem Akademii Dokumentalnej jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi i wybitnymi filmami fabularnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Studenci różnych kierunków mają również szanse na poszerzenie horyzontów o tematy niezwiązane z ich studiami, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie specjalizacji, która wyraźnie ogranicza wszechstronny rozwój osobisty.

Program został oparty na filmach dokumentalnych i wybitnych, nagradzanych w świecie filmach fabularnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu MILLENNIUM DOCS AGAINST GAVITY FF (wcześniej PLANETE+ DOC FF), jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, który od roku 2016 odbywa się również w Trójmieście, wybrane zostały filmy, które stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętej współczesności. Filmy fabularne zaś to wybitne poruszające dzieła, triumfujące na najważniejszych światowych festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji, Berlinie, Locarno, Amsterdamie, Sundance FF, często nominowane czy nagrodzone Oscarem czy Europejką Nagrodą Filmową.

Studenci Wydziału Filologicznego będą mogli zapisać się na zajęcia w portalu studenta od 13 do 27 lutego lub u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl Zapisy dla studentów innych Wydziałów u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Akademia Dokumentalna UG. Przedmiot posiada 2 punkty ECTS. Karnet na projekcje filmowe dla studentów Wydziału Filologicznego i Neofilologicznego kosztuje 110 zł za semestr (studenci pozostałych Wydziałów – 150 zł) O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT. Zajęcia rozpoczynają się 21 lutego. Wszelkie szczegóły na: http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/ug-letni/