Akademia Filmu Dokumentalnego Planete+ Doc Semestr zimowy 2013/2014

Akademia Filmu Dokumentalnego PLANETE+ DOC

SEMESTR ZIMOWY 2013/2014   – startujemy 15.10.2013

Miejsce i czas zajęć:  wtorek od godziny 16.45 /  Sala 1.43 / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Limit miejsc: 285
Liczba ECTS: 6

Prowadzący zajęcia :  Marcin Borchardt, akme@op.pl

Warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę – na podstawie krótkiej rozprawki

LICZBA NIEOBECNOŚCI: 2

Karnet: Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 150 zł.

Na program zajęć (wykładów,  projekcji  i  dyskusji)  składają  się  najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach  filmy  dokumentalne.   Film  dokumentalny  na   początku   XXI   wieku   nie  tylko wyraźnie zyskuje na popularności, ale w świadomości wielu widzów pozostaje bardziej wiarygodnym i niezależnym niż film fabularny sposobem mówienia o rzeczywistości. Celem Akademii Filmu   Dokumentalnego  PLANETE+   DOC  jest   rozbudzenie   i ukierunkowanie   zainteresowania   filmami   dokumentalnymi,   a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. W programie znalazły się filmy o bardzo zróżnicowanej tematyce – począwszy od rozliczeń z najtrudniejszymi wydarzeniami w historii XX   wieku   (druga   wojna   światowa,   Zagłada),   przez   analizę współczesnych   konfliktów   zbrojnych   oraz   procesów ekonomicznych   (konflikt   izraelsko-palestyński,   wojna   w Afganistanie, wyzysk robotników oraz korupcja w Azji i Afryce), aż po   intymne   portrety   zbiorowe   i   indywidualne.   Konsekwencją tematycznego zróżnicowania jest również różnorodność przyjętych przez konkretnych twórców perspektyw, często kontrowersyjnych, polemicznych. Jednym z celów zajęć będzie namysł nad funkcją filmu   dokumentalnego   jako  narzędzia  do  badań  historycznych  i społecznych   oraz   postawienie   pytań   o   odpowiedzialność   i zaangażowanie   twórcy,   o   obiektywizm   bądź   subiektywizm perspektyw, o kategorię prawdy, o możliwość i sposoby pracy z materiałami archiwalnymi i wreszcie o oczekiwania i wymagania, jakie przed widzem stawia współczesne kino dokumentalne.   Warunkiem wstępnym pracy z filmami dokumentalnymi jest jednak  poznanie języka, jakim posługują się twórcy – formalny wymiar analizy filmów będzie zatem szczególnie waży w programie zajęć.  Kolejne   wykłady   pozwolą   studentom   dostrzec   i   docenić  różnorodność   form   wypowiedzi,   zabiegów   stylistycznych   i  estetycznych   oraz   rozwiązań   formalnych   stosowanych   przez  twórców. Między innymi w tym właśnie celu w programie znalazły  się   również   filmy   klasyków   kina   dokumentalnego:   Haruna  Farockiego, Wernera Herzoga i Macieja Drygasa. Skonfrontowanie  tych dzieł z twórczością młodych dokumentalistów pozwoli skupić  się   na   historycznym   rozwoju   form   filmowych   oraz   prześledzić  inspiracje   i   wpływy,   które   sprawiają,   że   kino   dokumentalne nieustannie poszukując nowych środków wyrazu, sięgając po nowe  technologie   (choćby  3D)   i   nowe  poetyki,   przekraczając  kolejne  granice   (gatunkowe,   stylistyczne),   wciąż   pozostaje   twórczo  uwikłane w relacje zarówno z klasyką dokumentu, jak i z kinem  fabularnym.

http://akademia.planetedocff.pl/szkoly-wyzsze/ug/