AKADEMIA PLANETE+ DOC. Oblicza człowieka w filmie

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej – otwarty dla studentów wszystkich kierunków, nowatorski przedmiot filmoznawczy: Akademia PLANETE+ DOC.
W semestrze letnim zatytułowanym „Oblicza człowieka w filmie” na program zajęć (projekcji i dyskusji) składać się będą wybitnie filmy dokumentalne i fabularne, których bohaterami są  ludzie i ich postawy wobec przemocy, wojny, ekologii, ekonomii, polityki, choroby, rodziny, miłości czy wolności.

Celem cyklu jest wyjście poza abstrakcyjne teoretyczne rozważania i ukazanie konkretnych miejsc i osób, których problemy bezpośrednio dotykają, a dopiero wówczas stosowanie do nich analizy teorii i modeli. W programie znalazły się filmy o tematyce obejmującej jak najwięcej kontekstów związanych z człowieczeństwem, dotykają problemów jednostki i społeczności w wielu zakątkach globu.
Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu AKADEMIA PLANETE+ DOC przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.
Celem Akademii PLANETE+ DOC jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi i wybitnymi filmami fabularnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji. Filmy dokumentalne pokazywane w ramach akademii pochodzą z festiwalu PLANETE+ DOC.
Akademia ma być w założeniu rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy, zaskakujące zarówno formą artystyczną, jak i użytym w nich językiem filmowym, mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata.
Program został oparty na filmach dokumentalnych i wybitnych, nagradzanych w świecie filmach fabularnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE+ DOC zostały wybrane filmy, które  stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętą współczesność. Filmy fabularne to wybitne poruszające dzieła, triumfujące na najważniejszych światowych festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji, Berlinie, Locarno, Amsterdamie, Sundance FF, często nominowane czy nagrodzone Oscarem czy Europejką Nagrodą Filmową.
Studenci Wydziału Filologicznego będą mogli zapisać się na zajęcia w portalu studenta od 19 lutego do 5 marca.

Zapisy dla studentów innych Wydziałów u p. Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@planetedocoff.pl

Należy podać imię, nazwisko, a w tytule „fakultet II UG”. Przedmiot posiada punktów 4 ECTS.

Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT. Szczegółowy program na: http://akademia.planetedocff.pl/szkoly-wyzsze/ug/