AFP baner

Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu

cykl 1: Od początków kina do Polskiej Szkoły Filmowej w tym m.in. Pola Negri, pierwsza wersja Pana Tadeusza, przedwojenne komedie muzyczne, kino jidysz, komedie powojenne, socrealizm.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w sali kinowej (aula 1.43) Wydziału Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55) w poniedziałki o godzinie 17:00 i będą składać się z wykładu wprowadzającego prowadzonego przez najlepszych filmoznawców i projekcji dwóch filmów. Akademia Polskiego Filmu w Gdańsku rusza 16 października.

Zajęcia akceptowane są jako wykłady ogólnouczelniane, wykłady wydziałowe, zajęcia fakultatywne lub dodatkowe przedmioty nieobjęte planem studiów, ilość punktów ECTS – w zależności od programu studiów (maksymalnie do 4 pkt ECTS w semestrze).

APF kierowana jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, udział w niej jest nieodpłatny. Zajęcia kończą się testem z wiedzy zdobytej na wykładach.

Cykl zajęć Akademii Polskiego Filmu obejmuje całą historię kina polskiego (od początków do współczesności), rozłożoną na 4 semestry (przy czym każdy semestr traktowany jest jako oddzielna, autonomiczna całość). Zajęcia od 2009 roku odbywają się m. in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. APF Gdańsk jest organizowana przez FINĘ przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Studenci mogą się zapisywać na Akademię Polskiego Filmu w Portalu Studenta od 28 września do 9 października lub pod adresem e-mail: apf.gdansk@gmail.com – do 24 października. Należy podać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, wydział.
Szczegóły na stronie www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/akademia-polskiego-filmu/apf-gdansk lub FB www.facebook.com/APFGdansk/

Pierwszy semestr Akademii Polskiego Filmu:
Podczas pierwszych spotkań dowiemy się jak wyglądały początki kina na ziemiach polskich, a także poznany dzieła epoki kina niemego. Zobaczymy m.in. jeden z filmów, w którym grała późniejsza gwiazda Hollywood Pola Nagri (Apolonia Chałupiec) pt.„Bestia” z 1917 roku, czy odnaleziony w 1997 roku w Belgii przedwojenny film Henryka Szaro z roku 1929 „Mocny Człowiek”. Zrekonstruowany cyfrowo przez Filmotekę Narodową wzbudził zachwyt publiczności i krytyków, i został uznany za jedno ze szczytowych osiągnięć polskiego kina sprzed 1939 roku. Zobaczymy także „Zew morza” Szaro z unikalnymi zdjęciami przedwojennej Gdyni i Gdańska. W dalszej części semestru omówimy światowy fenomen kina jidysz. To jedyny przykład kiedy mniejszość narodowa wytworzyła swoją własną kinematografię. Zobaczymy film „Dybuk” Michała Waszyńskiego, a także „Judeł gra na skrzypcach” w reżyserii Jana Nowina-Przybylskiego. Podczas I semestru obejrzymy filmy powojenne, a ich seanse rozpoczniemy pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym wprowadzonym na ekrany w Polsce po II wojnie światowej „Zakazane piosenki”, w których zadebiutowała Danuta Szaflarska. Ostatnie spotkania poświęcimy filmom wyprodukowanym zgodnie z ideologią socrealizmu, jak i tym zrealizowanym po odwilży politycznej (takie jak np. „Człowiek na torze” Andrzeja Munka), które odrzucały dotychczasowe ograniczenia i poruszały ówcześnie aktualne tematy.