Akademicki Chór UG z polską muzyką chóralną w Chinach

Między 17 a 26 października Akademicki Chór UG realizował program „Promocja polskiej kultury za granicą”, gdzie poprzez liczne koncerty (nie tylko na salach koncertowych, ale także na ulicy, statku, parku i w metrze), spotkania oraz warsztaty polsko – chińskie z Vivace Choir, popularyzował polską muzykę chóralną w Chinach.

Zdjęcie wykonano podczas koncertu galowego, na którym AChUG wspólnie z chińskim Vivace Choir wykonał PO POLSKU utwór „Kukułeczka kuka”. Dyrygował niezastąpiony prof. Marcin Tomczak.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.