Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zdobył I miejsce w Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej „LAUDATE DOMINUM” w Wilnie

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego zdobył I miejsce w Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej „LAUDATE DOMINUM” w Wilnie.

Akademicki Chór UG został poproszony o zaśpiewanie koncertu otwierającego festiwal 9 lipca w Kościele św. Kazimierza w Wilnie. Występ konkursowy chóru odbył się 11 lipca w Kościele św. Katarzyny w Wilnie. W konkursowej walce z zespołami z Litwy, Łotwy i Ukrainy Akademicki Chór UG zdobył pierwsze miejsce oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego.

Akademicki Chór UG w trakcie występu konkursowego, pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka, wykonał utwory:

1. Romuald Twardowski – Alliluja
2. Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Den er hat deinem Engeln
3. Jean Berger – Brazilian Psalm