zdjęcie torby z banerów

Alternator pakuje… torby. Z cyklu „zrób to sam”

inspiruje i podpowiada Dominik Rudasz
8 marca 2014
godz. 11:00-15:00
ACK Alternator sala 28
Wstęp na pojedyncze warsztaty 20 zł (limit 8 osób)

Recycling to nie przejściowa moda, to raczej sposób myślenia o sobie jako aktywnej jednostce. Zmieniającej swoje otoczenie, aktywnej w zastanej rzeczywistości, przerabiającej, prującej i zszywającej na nowo jej elementy według własnych wykrojów.

Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie zaprojektują i wykonają autorskie i niepowtarzalne torby z banerów reklamowych. Dzięki maszynom do szycia i pomysłowości rozbudzonej na warsztatach fragmenty skazanych na wyrzucenie banerów Akademickiego Centrum Kultury zyskają nowe, lepsze życie w postaci designerskich gadżetów.