Alternator w jubileuszowym wydaniu Gazety Uniwersyteckiej

Gazeta Uniwersytecka od late relacjonuje działania podejmowane w ramach ACK UG „Alternator”. W najnowszym numerze poza zapowiedziami imprez znajduje się tekst  pt. „ALTERNATOR tuż przed trzydziestką „opisujący rozwój kultury na UG.

„…
Kultura studencka starsza niż uniwersytet
8 lipca 1981 roku można uznać za datę powstania ACK. Tego dnia rektor UG wydanym przez siebie zarządzeniem uprawomocnił istnienie organizacji koordynującej studencką aktywność kulturalną. Istniała ona bowiem od zawsze, przybierając mniej lub bardziej ulotne formy. Pojawienie się centrum nie oznaczało oczywiście, że wszyscy studenci zainteresowani tworzeniem kultury automatycznie będą się garnąć pod jego skrzydła. Kultura studencka zawsze charakteryzowała się dużym rozproszeniem i nieufnością do zinstytucjonalizowanych form. ACK powstało w okresie „karnawału Solidarności”, co z pewnością mogło świadczyć na jego korzyść. Prawdą jest jednak, że w tamtych czasach żadna organizacja nie mogła działać bez porozumienia z czynnikami oficjalnymi. O kulisach powstania organizacji pisze obecny kierownik Alternatora, Michał Biełuszko, w przygotowywanym do wydania okolicznościowym tekście:
„W związku z intensywnym i wielokierunkowym rozwojem działalności kulturalnej studentów zaistniała konieczność utworzenia organizacji koordynującej całość. Pierwsza próba (…) miała miejsce 19 listopada 1977 roku, kiedy powołano Centrum Kultury Studenckiej, podporządkowane Radzie Uczelnianej Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich UG. (…) Problemy formalne oraz spory kompetencyjne ostatecznie uniemożliwiły powstanie Centrum w ramach SZSP. Cztery lata później, w znacznie bardziej sprzyjających okolicznościach, powołano Akademickie Centrum Kultury”.
Dziś możemy się tylko domyślać, co stało za owymi problemami formalnymi i sporami kompetencyjnymi. Faktem jest, że wielu studentów działało na niwie kultury poza oficjalnymi strukturami również po powstaniu ACK. Tak jak i dzisiaj – chciałoby się powiedzieć. Przyczyny takich decyzji były jednak wówczas inne…..”

Jarosław Kurek

Cały teksty dostępny na stornie Gazety Uniwersyteckiej