Atomowy Bałtyk – wykład Falka Beyera z Nuclear Heritage Network

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Falkiem Beyerem -przedstawicielem organizacji Nuclear
Heritage Network.

Data: 23.01.2015 r. (piątek) godz. 18:30

Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 57,  s.1.47

Wstęp wolny!

Poprowadzi wykład na temat zanieczyszczeń Bałtyku pierwiastkami promieniotwórczymi, statystką
dotyczącą wymiany wody w akwenie oraz zagrożeń jakie płyną z nagromadzenia się radioaktywnych
substancji. Opowie także o instalacjach jądrowych wokół akwenu i skutkach katastrofy
czarnobylskiej dla zbiornika.

Na skutek minimalnej wymiany wód z Atlantykiem Bałtyk jest jednym z najbardziej
zanieczyszczonych radioaktywnością mórz świata. Katastrofy jądrowe w Czarnobylu i Sellafield,
testy broni atomowej przyczyniły się do największego skażenia akwenu w przeszłości. Dzisiaj
odpowiedzialne za postępujące zanieczyszczenie poprzez uwalnianie dużych ilości radionuklidów są
przede wszystkim liczne elektrownie atomowe. Pomimo tego wiele państw w obszarze wodnym Bałtyku
planuje i popiera projekty pozyskiwania uranu, składowisk odpadów radioaktywnych i projekty
budowy reaktorów.

Woda łączy państwa w obszarze wodnym Bałtyku i czyni je bliskimi sąsiadami – nawet jeśli
faktycznie oddalone są od siebie ponad tysiąc kilometrów. Otacza ona obszary siedmiu krajów:
Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Rosja, Niemcy i Białoruś stanowią
dalsze tereny oddziaływania akwenu. Bałtyk jest nie tylko ważnym źródłem pożywienia dla milionów
ludzi, ale także istotnym terenem wypoczynku dla wielu innych. Jest on także swoistym środkiem
transportu dla radioaktywności pochodzącej z emisji z elektrowni atomowych, które wydalają
szkodliwe substancje do powietrza i wody.

plakat