(C)hamlety: Duchy Ojców w GAK

Premiera odbyła się 28 czerwca br. w ramach Sceny Teatralnej ALTERNATOR Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to pokaz finalizujący trzymiesięczną pracę osadzonych nad tekstami Szekspira.

„Warsztaty te były przeznaczone dla skazanych, którzy już mieli za sobą lub byli w trakcie terapii dla uzależnionych, dlatego też wybór Szekspira wydaje się być dość naturalnym, bo to właśnie w jego dramatach możemy odnaleźć odtworzenie relacji komunikacji międzyludzkiej, zależności panujące w systemie społecznym, winę, karę, szaleństwo…możemy odnaleźć siebie. Skazani podjęli próbę odnalezienia siebie poprzez stworzenie nowej roli dla siebie” – mówi teatrolożka Magdalena Zelent, która przez trzy miesiące jeździła do więzienia realizować zajęcia ze skazanymi. (C)hamlety: Duchy Ojców to efekt tej pracy.

Według autorki projektu – w teatrze, podobnie jak w terapii, odbywa się przekaz nieograniczony żadnymi ramami konwencji czy możliwościami percepcji. To co najistotniejsze i dotąd nieznane jest możliwe do przekazania i przeżycia. Teatr jest zatem jedną z nielicznych form przekazu, dających możliwości komunikacji „bez granic.” Proces twórczy odbywa się w terapii, a twórczość teatralna jest terapią.

„Od marca do czerwca, spotykając się raz w tygodniu, próbowaliśmy wspólnie interpretować istotę tekstu szekspirowskiego, od analizowania na poziomie słowa poprzez ukazywanie, wyzwalanie określonych emocji, do utożsamienia się z pewnymi relacjami międzyludzkimi. W tytułowych , (C)hamletach będzie można zobaczyć interpretacje monologu z Hamleta „być albo nie być” w kilku wersjach (w różnych tłumaczeniach), wykonanych przez skazanych. Ten słynny monolog potraktowałam jako punkt wyjścia do pracy nad emocjami osadzonych i uczyniłam z niego oś spektaklu finałowego” (Magdalena Zelent)

 

Zapraszamy 23 sierpnia 2012 godz. 18.00 (czwartek) do Domu Sztuki GAK ul. Stryjewskiego 25