Cztery nagrody dla Akademickiego Chóru UG

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego wrócił z sukcesem z VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. prof. Józefa Świdra w Cieszynie. Zdobył cztery nagrody: dwa złote dyplomy w kategoriach chóry mieszane i muzyka współczesna, nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu prof. Józefa Świdra i najlepsze wykonanie utworu żyjącego polskiego kompozytora oraz nominację do Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

Chór zaprezentował na festiwalu repertuar złożony z utworów polskich i zagranicznych, w tym utwory prof. Józefa Świdra, którego festiwal upamiętniał. Wykonał także prawykonanie utworu „O Lux Beata Trinitas” Filipa Cieszyńskiego, asystenta dyrygenta chóru.

Chórem dyrygowała dr Aneta Majda, II Dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziękujemy naszej jedynej i niezastąpionej Anecie Majdzie, która swoim zapałem i mobilizacją przeprowadziła nas przez poranne przesłuchania konkursowe i wydobyła z nas piękne brzmienia. Dziękujemy panu prof. Marcinowi Tomczakowi za opiekę merytoryczną i wsparcie swoją dobrą radą i słowem w każdym momencie przygotowań! Dziękujemy Filipowi Cieszyńskiemu za przygotowywanie nas do tego wyjazdu i pełne zaangażowanie podczas wielogodzinnych prób.

Sukcesy Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego to efekt ciężkiej pracy chórzystów i dyrygentki, dr Anety Majdy. Warto podkreślić, że dla wielu członków zespołu, złożonego prawie w połowie ze studentów i studentek Uniwersytetu Gdańskiego, był to pierwszy udział w konkursie po niespełna dwóch miesiącach przygotowań.