Daleko a blisko 2012

Spotkanie integracyjne polskich i zagranicznych studentów z programu Erasmus

 

18 listopada 2012 , godz. 17.00

Restauracja „Cztery Strony Świata”

ul. Grunwaldzka 417, Gdańsk

 

Wstęp wolny!

Reprezentowane kraje: Włochy, Niemcy, Słowacja, Czechy, Łotwa, Hiszpania, Francja, Polska, Portugalia, Chiny, Turcja, Ukraina, Białoruś, Indie, Belgia, Szwecja, Finlandia i inne.

 

Spotkanie ze studentami i pracownikami naukowymi z zagranicy Daleko a blisko ma na celu integrację nowo przybyłych uczestników studenckiej społeczności. Zarówno we własnym gronie jak i całej społeczności. Ułatwić funkcjonowanie na uczelni i realizację swoich pomysłów i edukacyjnych planów, po przez wskazanie odpowiednich instytucji, kół zainteresowań, grup artystycznych.

W Daleko a blisko chodzi także o poznanie siebie nawzajem. Stworzenie relacji między „tubylcami” a „nowo przybyłymi” studentami.

 

W poznaniu tym nie chodzi zaś o informacje, które znajdziemy w encyklopediach czy gazetach i czasopismach. Dane dotyczące powierzchni kraju, gęstości zaludnienia czy wyników gospodarczych mają znaczenie drugorzędne. Chodzi raczej o osobiste spojrzenie naszych gości na ich kraj – na to co w nim ciekawe, fascynujące, piękne czy też niekoniecznie pozytywne, ale ważne. Chodzi o dźwięk muzyki, rzeczywistość przedstawioną w filmie, emocje towarzyszące wspólnej zabawie a także zwykłą rozmowę

Nasze spotkanie to właśnie taka okazja, by poznać to, co wydaje się nam dalekie, by przybliżyć.

 

Projekt przygotowany z myślą o zagranicznych studentach, pracownikach uczelni oraz uczestników europejskiego wolontariatu. Mamy nadzieję, że poprzez wspólną zabawę, prezentację własnych krajów, kultury i obyczajów uczestnicy projektu nawiążą ciekawe przyjaźnie i zdobędą interesujące kontakty. Pragniemy, by przyłączyli się do polskich organizacji studenckich i przekroczyli cienką linię dzieląca ich od „zabawowego” erasmusa do prawdziwego uczestnictwa w sportowych i kulturalnych wydarzeniach organizowanych na terenie Trójmiasta.

 

Program:

 

– Prezentacja krajów

– Guide prezentacja o Polsce i szczegółowo o Trójmieście

– Karaoke

– Euroblaty (międzynarodowy turnej piłkarzyków stołowych)

– Muzyka z czterech stron świata

 

Grupy składające się ze studentów z poszczególnych krajów, chcących przedstawić prezentacje i zmierzyć się w Euroblatach prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mail.

Powodzenia!

 

Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt:

 

Organizacja:

Kulturalny Kolektyw UG, Akademickie Centrum Kultury UG

 

Współpraca:

Erasmus Student Network Gdansk

Restauracja „Cztery Strony Świata”

Klub Autsajder

 

Koordynacja:

Alena Giwojna

Kasia Zaklikocka

 

International team of The Cultural Collective of The University of Gdańsk

and the Academic Culture Center of the University of Gdansk „Alternator”

 

invites you to the international party

 

FAR AWAY BUT CLOSE

 

November 2012, the 18th, 5.00 p.m.

 

Free entrance!

 

Restaurant „Cztery Strony Świata”

Grunwaldzka street 417, Gdańsk

 

(Next to the crossroad of Grunwaldzka Avenue and Kolobrzeska Stree. Next to Hala Oliwia.)

 

Countries to be presented: Italy, Germany, Slovakia, Czech Republic, Latvia, Spain, France, Poland, Portugal, China, Turkey, Ukraine, Belarus, India, Belgium, Sweden, Finland and more!

 

The meeting of students and research workers from abroad named Far away but close purposes to integrate newcomers into students society. The Far away but close will make easier the functioning at the Gdansk universities and realization of your own ideas and educational plans by showing right institutions, associations and artists groups.

The meeting is also about making new and interesting friends, creating the relation between “local inhabitants” and “new comers”.

 

The presentation of countiers is not about getting information we can find in encyclopedia, papers or magazines. The data concerning the area of country, population density and economic results will be in the background. The aim of this get together is more about individual opinion of every guest about their countries – what is interesting, fascinating, beautiful, important and what is unfinished or deserves special attention. It’s about music, reality showed in movies, emotions associated in entertainment and usual conversation. The 4th edition of the Far away but close is exactly this very chance to know something what is seems so far to get it closer.

 

This project is mainly prepared for the international students and workers of Gdansk Universities as well as European volunteers. We hope that during common amusement, presentation of the countries, culture and traditions participants will meet interesting people and make new friends. We wish you to join Polish academic organizations and cross the line dividing an Erasmus student just looking for entertainment from a true participant in sports and cultural events organized in 3city.

 

Programme:

 

• Presentation of the countries

• Guide Presentation of Poland with special attention given to 3city

• Table-top football tournament

• Karaoke

• Afterparty with music sets from different countries

 

Students who want to present their countries and take a part in a Table-Top football tournament are asked to apply in groups.

 

We are waiting for You!

 

Coordination:

Alena Giwojna

Kasia Zaklikocka