Dni Praw Człowieka

8-9 grudnia 2005 r.
Wydział Prawa i Administracji UG
Audytorium C

W dniach 8 – 9 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się „Dni Praw Człowieka”. W ciągu dwóch dni organizatorzy chcą przedstawić szerokie spektrum problematyki ochrony praw człowieka w Polsce i na świecie.

Dzień Praw Człowieka został uchwalony na 10 grudnia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1950 roku – w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948r. Jednocześnie Zgromadzenie wezwało wszystkie państwa i zainteresowane strony do uczestnictwa w jego obchodach.

„Kto walczy o prawa człowieka?” – pytanie to będzie tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji. W tym bloku tematycznym słuchacze będą mogli zapoznać się z działaniami na rzecz praw człowieka podejmowanymi przez wybrane instytucje rządowe i organizacje pozarządowe działające w Polsce. Drugi dzień poświęcony będzie tematowi: „Prawa człowieka na świecie”. Uczestnikom zostaną zaprezentowane projekcje filmowe oraz powiązane z nimi prelekcje dotyczące sytuacji praw człowieka w Afryce, Chinach i Rosji. Przewidziane są również dyskusje panelowe uczestników z zaproszonymi specjalistami.

PROGRAM DNI PRAW CZŁOWIEKA

8.XII.2005 (czwartek)
Kto walczy o prawa człowieka?
Wybrane instytucje rządowe i organizacje pozarządowe działające w Polsce
(spotkania z przedstawicielami, prezentacja działalności, możliwości współpracy)

13.10
ˇ Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji Dni Praw Człowieka
13.15 – 14.00
ˇ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Dr Andrzej Malanowski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego
i Międzynarodowego w Biurze RPO
14.10 – 15.00
ˇ Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Magdalena Kmak, dział prawny HFPC
ˇ Polska Akcja Humanitarna – Janina Ochojska, prezes PAH
15.10 – 16.00
ˇ Polska Liga Obrony Praw Człowieka, sekcja Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka Akredytowanej przy Organizacji
Narodów Zjednoczonych – Mariusz Muskat
ˇ Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Małgorzata Tarasiewicz, dyr. NEWW
16.10 – 17.00
ˇ Kampania Przeciw Homofobii – Artur Czerwiński, członek zarządu KPH
ˇ La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami – Stana Buchowska, Koordynator Polskiego Programu
17.10
ˇ Dyskusja panelowa zaproszonych gości na temat „Prawa człowieka w Polsce”

9.XII.2005 (piątek)
Prawa człowieka na świecie

11.10
ˇ Powitanie gości drugiego dnia konferencji Dni Praw Człowieka
11.15 – 12.40
ˇ Film: „Etiopia – kraj apokalipsy”, reż. Clifford Bestall, 89′ Wielka Brytania 2004
12.45 – 13.45
ˇ „Humanitarrna interwencja” – prelekcja prof. dr hab. Jerzego Zajadło, kierownika Zakładu Praw Człowieka
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
13.45 – 14.15
ˇ Coffee break
14.15 – 14.50
ˇ Film: „Oddanie i opór: Buddyzm i walka o wolność religii w Tybecie”, reż. Marni Kravitz, 34′ USA 2004
15.00 – 16.00
ˇ „Łamanie praw człowieka w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem Tybetu. Życie codzienne Tybetańczyków pod okupacją chińską” – prelekcja Adama Kozieła (HFPC)
16.15 – 17.15
ˇ Filmy: „Czeczenia – zabójstwo za zgodą świata”, reż. Krystyna Kurczab-Redlich, 29′ Polska 2003 oraz „Czeczenii po Biesłanie”, reż. Krystyna Kurczab-Redlich, 25′ Polska 2004
17.20 – 18.20
ˇ „Opinia międzynarodowa wobec kwestii przestrzegania praw człowieka w konflikcie czeczeńskim” – Marcin Mączka, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskieggo
18.30
ˇ Dyskusja panelowa zaproszonych gości na temat „Prawa człowieka na świecie”

Etiopia – kraj apokalipsy (Ethiopia – a Journey with Michael Buerk)

Na początku roku 1984 światową opinią publiczną wstrząsnęły doniesienia o panującym w Etiopii w głodzie, który spowodował śmierć setek tysięcy ludzi. Rozpoczęła się wówczas akcja humanitarna, a w zbiórki pieniędzy na pomoc głodującej Etiopii zaangażowali się liderzy opinii publicznej – gwiazdy pop kultury. Ogromną rolę jako inicjator Live Aid odegrał Bob Geldof. Udało się wówczas zebrać ponad miliard dolarów. Uratowano 7 milionów istnień ludzkich. Dwadzieścia lat później, Michael Buerk powraca z kamerą do Etiopii – nadal żyjącej w ciągłym strachu przed głodem i całkiem uzależnionej od humanitarnej pomocy z Zachodu.
reż. Clifford Bestall
Wielka Brytania 2004

Oddanie i opór: Buddyzm i walka o wolność religii w Tybecie (Devotion and Defiance: The Tibetan Struggle for Religious Freedom)

Ponad pół wieku temu komunistyczne Chiny zajęły Tybet i wydały wojnę buddyzmowi tybetańskiemu, który jest rdzeniem tożsamości Tybetańczyków. Mimo zrównania z ziemią niemal wszystkich klasztorów na „Dachu świata”, drakońskich kar i brutalności sił bezpieczeństwa Tybetańczycy nie zamierzają wyrzec się swej wiary, modląc się i walcząc o lha gjal lo – „zwycięstwo bogom”.
reż. Marni Kravitz
USA 2004

Czeczenia – zabójstwo za zgodą świata

Ten bardzo mocny, a czasem wręcz drastyczny reportaż nie pretenduje do bezstronności. Jest namiętnym oskarżeniem władz rosyjskich o masowe łamanie praw człowieka w Czeczenii, ukryte pod hasłem „operacji antyterrorystycznej”. Krystyna Kurczab-Redlich, swoim filmem oskarża jednak nie tylko władze rosyjskie – piętnuje także niepojęte milczenie społeczności międzynarodowej.
reż. Krystyna Kurczab-Redlich,
Polska 2003

Czeczeni po Biesłanie

Po tragedii w Biesłanie do Polski dotarła nowa fala uchodźców z Czeczenii. W swoim kolejnym reportażu o tematyce czeczeńskiej Krystyna Kurczab-Redlich stawia pytania o sposoby rozwiązania humanitarnego kryzysu i o moralną odpowiedzialność światowych polityków, którzy nie sprzeciwiali się rosyjskiej polityce w Czeczenii.
reż. Krystyna Kurczab-Redlich
Polska 2004

Patronat Honorowy:
J.M. Rektor UG dr hab. Andrzej Ceynowa

Patronat Merytoryczny:
prof. dr hab. Jerzy Zajadło – Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UG

Organizatorzy:
ELSA Gdańsk – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
Akademickie Centrum Kultury UG

Informacje:
Tomasz Kowalski – ELSA Gdańsk
tel. 501 661 075
e-mail: tdkowalski@o2.pl

Tomasz Dziemianczuk – Kulturalny Kolektyw UG
tel. 0 661 360 162
dziemian@ug.gda.pl, kk@ug.gda.pl

Agnieszka Kminikowska – PR
tel. 0 661 360 163
pr-ack@ug.gda.pl

Akademickie Centrum Kultury UG
tel.: (58) 55 29 450,
fax: (58) 55 29 300
www.ack.gda.pl

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pokój nr: 4042 (III piętro)
Tel.: (+48 58) 552-99-53
Fax: (+48 58) 552-99-34
e-mail: elsagdansk@wp.pl