FilMost Filmtour, czyli polsko-niemiecki projekt filmowy

5 – 12 lipca 2010 r.

FilMost Filmtour to projekt kina mobilnego Kulturalnego Kolektywu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszania Ahoj Nachbarn! Zamiast samochodów i tanich zakupów przewozimy przez granicę dobra kulturowe!

30 maja 2010 roku zakończyliśmy zbieranie krótkich filmów dotyczących życia codziennego młodych ludzi z Polski i Niemiec. Zgłoszonych zostało kilkadziesiąt filmów, z których najciekawsze zostaną pokazane w 4 półtoragodzinnych blokach filmowych: w Lipsku, Dreźnie Poznaniu i Gdańsku:

5 lipca 2010 LIPSK, Kino UT Connewitz, godz. 20:00

Wolfgang-Heinze-Str. 12a, Lipsk, Niemcy

8 lipca DREZNO, Katy’s Garage, godz. 20:00

Alaunstrasse 48, Drezden – Neusadt, Niemcy

9 lipca POZNAŃ, skłot Rozbrat, godz. 20:00

ul. Pułaskiego 21a, 60-607 Poznań, Polska

12 lipca, GDAŃSK, Klub Buffet (na terenie Instytutu Wyspa), godz. 20:00

CSG, wejście od strony Bramy Historycznej nr 1, przy pl. Solidarności, Gdańsk, Polska

Hasłem przewodnim tegorocznej polsko-niemieckiej podróży kinematograficznej jest życie codzienne młodych ludzi. Pragnieniem organizatorów było stworzenie zestawu filmów, które przybliżą młodym ludziom, wkraczającym w dorosłość, wszystkie drobne zdarzenia, składające się na ich dzień powszedni: sytuacje domowe, nauka, praca i czas wolny. Na potrzeby FilMost Filmtour sami organizatorzy z Kulturalnego Kolektywu zrealizowali film, nad którym od początku do końca czuwali: Kuba Holik (Czechy), Olivier Gaspard (Francja), Filip Rezner (Polska).

Pomysł  na FilMost Filmtour narodził się w roku 2009, kiedy to stowarzyszenie Ahoj Nachbarn postanowiło zorganizować cykl pokazów filmów krótkometrażowych podejmujących temat spotkań kultury Polski i Niemiec. Wtedy projekt nosił jeszcze nazwę Polska-Deutschland Filmtour. Podróży poprzez kilka polskich i niemieckich miast przyświecała idea promowania dokonań młodych twórców filmowych. Wyselekcjonowane produkcje najczęściej nawiązywały do fali emigracji w latach osiemdziesiątych z Polski do Niemiec, do wciąż żywych stereotypów na temat obydwu narodów lub starały się zmierzyć ze wspólną historią.

więcej informacji na: www.kk.ug.gda.pl

O organizatorach:

Ahoj Nachbarn! to międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Monachium wspierające wymianę kulturalną między Europą Środkową i Wschodnią (w szczególności między Niemcami, Polską, Czechami, Słowacją i Ukrainą). Swoją działalność realizuje poprzez organizację różnorodnych imprez oraz projektów kulturalnych i edukacyjnych. W zeszłym roku zorganizowało pierwszy Polska-Deutschland Filmtour.

Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w Polsce, a także od pewnego czasu za granicą, liczne projekty kulturalne, które zajmują się tematami politycznymi, społecznymi oraz ekologicznymi. Wśród nich znalazły się między innymi cykliczne wydarzenia, takie jak Festiwal „Wolne Miasto Gdańsk”, Muzyka Końca Świata, Wielki Przejazd Rowerowy. Realizował także polską część festiwalu „Moving Baltic Sea” oraz „Kinomobilny”. Kulturalny Kolektyw wchodzi w skład Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator”.


Kontakt:

Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego, e-mail: kk@ug.edu.pl

Stowarzyszanie Ahoj Nachbarn!, e-mail: ahojnachbarn@gmx.de


Koordynatorzy projektu:  

Krzesimir Jagiełło (KK UG), autochton@wp.pl

Natalia Kukiełko (Ahoj Nachbarn!) filmtour.natalia@gmail.com