Gdańsk Press Photo

To konkurs który ma już swoją tradycje. Przeznaczony jest dla profesjonalnych fotografików
i amatorów, współpracujących z gazetami z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego lub zamieszkałych na teranie tych dwóch województw.

Do konkursu można zgłaszać fotografie publikowane i nie publikowane,  wykonane od
1 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 roku w sześciu kategoriach:

  •  wydarzenie,
  •  ludzie,
  •  kultura,
  •  sport,
  •  życie i świat wokół nas,
  •  fotografia spoza regionu.

Fotografie w formie odbitek lub w postaci plików cyfrowych wraz z kartą  zgłoszeniową należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do NCK w  terminie  do 26 maja 2008 roku.

Regulamin, kartę zgłoszeniową oraz dodatkowe informacje można uzyskać:

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 10 czerwca. Wystawa pokonkursowa rozpocznie się we wrześniu i będzie prezentowana w kilku miejscach województwa.

Organizatorzy:
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Kosycarz Foto Press.

Patronat nad imprezą objęli:
Marszałek Województwa Pomorskiego,
Prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu