HOMOFOBIA. SPOJRZENIE Z BLISKA. Przegląd organizowany w ramach cyklu filmowego „Tak wygląda nasz świat”

Projekt „Homofobia. Spojrzenie z bliska” został pomyślany jako wielowątkowa wypowiedź „na marginesie”. Ta interdyscyplinarność jest założona i celowa, abyśmy pozwolili sobie szerzej spojrzeć na otoczenie z perspektywy queer (odmiennej).

Projekt nie jest wcale próbą konfrontacji, ale raczej zaproszeniem do „zapoznania” czy zwróceniem uwagi. Jest wskazaniem na inne, równoległe tożsamości, ich istnienie obok, jako jednych z, a jednocześnie nieodłącznych. Jest próbą kontynuowania toczącej się dyskusji o nienormatywnych orientacjach seksualnych, zjawisku homofobii oraz problematyce płci kulturowej i jej obecności w programach studiów, a dla niektórych zaproszeniem do podjęcia takiej rozmowy.
Jest wypowiedzią przeciw mniej lub bardziej świadomej marginalizacji potrzeb, a nawet podstawowych praw, jest – mam nadzieję – ważnym i cennym wystąpieniem przeciw dyskryminacji.

Zbyszek Sypniewski

Sobota, 15 listopada

Otwarcie – Izabela Jaruga – Nowacka – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

16.00 Prelekcje:

* Kinga Dunin – Fałszywi przyjaciele
* Katarzyna Bojarska-Nowaczyk – Homofobia pod lupą – o empirii, teorii i ogólnej dezinformacji

17.30 Projekcje filmowe:

* „Jestem kim jestem” Polska 27 min.
* „Mama Masza” Polska 35 min.
* „Homofobia” Francja 52 min.

20.00 Panel dyskusyjny

Niedziela, 16 listopada

18.00 Prelekcje:

* Paweł Leszkowicz – Sztuka kreacyjnej seksualności
* Robert Kulpa – Kilka uwag o homoseksualizmie w kinie

19.30 Projekcje filmowe:

* „Paragraf 175” USA 81 min.
* „Lock Up Your Sons And Daughters” USA 82 min.

Na wszystkie projekcje i wykłady wstęp wolny.

MIEJSCE: Wszystkie wykłady i projekcje odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk-Przymorze.

Informacje: www.ack.gda.pl tel. (0.58) 552 94 50

Koordynatorzy projektu:
Tomek Dziemianczuk
Zbyszek Sypniewski


Współpraca
:
Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej
Kampania Przeciw Homofobii

Wybór i opracowanie:
Zbyszek Sypniewski

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Goście:

Kinga Dunin – socjolog kultury, publicystka i krytyk literacki. Autorka pierwszej w Polsce książki feministycznej Tao gospodyni domowej i tomu esejów Karoca z dyni. Niedawno ogłosiła tom prozy publicystycznej Czego chcecie ode mnie wysokie obcasy?. Pisuje m.in. do Wysokich Obcasów i FA-artu.

Katarzyna Bojarska-Nowaczyk – psycholog. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim przedmioty z zakresu społeczno-kulturowych i biologicznych uwarunkowań seksualności człowieka, orientacji seksualnej i patologii seksualnej. Prowadzi badania empiryczne i pisze pracę doktorską na temat psychospołecznych korelatów i sytuacyjnych wyznaczników homofobii. Publikowała m.in. w Gazecie Wyborczej i Polityce.

Paweł Leszkowicz – wykładowca, eseista i krytyk sztuki. Studiował historię sztuki i gender studies na UAM, Courtauld Institute of Art w Londynie i New School University w Nowym Jorku. Obszarem jego specjalizacji i publikacji jest współczesna sztuka i kultura wizualna oraz towarzyszące im refleksje krytyczne.

Robert Kulpa – studiuje wiedzę o kulturze na UW i filmoznawstwo na UJ, gdzie przygotowuje pracę magisterską na temat New Queer Cinema. Interesują go współczesne przemiany w kulturze polskiej oraz funkcjonowanie w jej obrębie środowiska lesbijsko-gejowskiego. Teorię queer łączy z klasycznymi narzędziami i kateegoriami z zakresu antropologii kultury. Publikował m.in. w Kontekstach i Ha!arcie.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą także:

Izabela Jaruga-Nowacka – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Ewa Graczyk – filolog, UG
Andrzej Leszczyński – filozof, UG
Robert Biedroń – Kampania Przeciw Homofobii
Robert Kowalczyk – psycholog, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

Honorowy patronat
Izabela Jaruga-Nowacka
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn

Podziękowania dla
Stefan Adamski
Agnieszka Biedak – Kino „Luna”, Warszawa
Robert Biedroń – Kampania Przeciw Homofobii
Katarzyna Bojarska-Nowaczyk
Michał Bukojemski
Robert Kulpa
Bill Taylor – Vancouver, Kanada
Wytwórnia Filmowa „Czołówka”, Warszawa
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
City Rockers Crew