I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Uniwersytetu Gdańskiego.

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Uniwersytetu Gdańskiego rozstrzygnięty.

 

Jury w składzie: Kazimierz Nowosielski, Wojciech Wencel, M. K. E. Baczewski, Tadeusz Dąbrowski po rozpatrzeniu 138 zestawów wierszy postanowiło przyznać pierwszą nagrodę (w wysokości 500 zł) Łukaszowi Bagińskiemu z Kluczborka, drugą (w wysokości 300 zł) – Piotrowi Macierzyńskiemu z Łodzi, trzecią (w wysokości 200 zł) – Sławomirowi Kilkowskiemu z Tczewa oraz trzy równorzędne wyróżnienia (po 100 zł): Annie M. Tomaszewskiej z Warszawy, Jackowi Karolakowi z Warszawy i Przemysławowi Wachtowiczowi ze Szczecina. Jury zauważyło również utwory Bartosza Konstrata z Lublina, Tadeusza Zawadowskiego ze Zduńskiej Woli, Macieja Geysztora z Gdańska i Juliusza Gabryela z Kluczborka. Wybrane wiersze wymienionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.