Imprezę charytatywną „Dzień dziecka”

Teatr Wybrzeże
30 maja, godz. 16:00
wstęp wolny
(zamiast biletów – datki)

We współpracy z Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego oraz ludźmi świata kultury i sztuki Studenci Akademii Medycznej w Gdańsku organizują imprezę artystyczno-edukacyjną w Teatrze Wybrzeże, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.
Do akcji włączyły się kabaret LIMO, gdańskie teatry Off de Bicz, Maybe Theatre Company i Teatr Wybrzeże, a także Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” oraz Zespół Tańca Celtyckiego UG „Animus Saltandi”.
Celem Akcji jest nie tylko zebranie funduszy na zakup aparatury medycznej, ale również podniesienie świadomości trójmiejskiej młodzieży w zakresie problemu dziecka przewlekle hospitalizowanego oraz propagowanie wolontariatu wśród społeczności akademickiej wszystkich szkół wyższych Trójmiasta.

Plan imprezy:

16:00 – 18:00 – Spektakl Off de Bicz: „Dna”

18:00 – 19:00 – kabaret LIMO

19:00 – 20:00 – Maybe Theatre Company: „Rebel, rebel”- anglojęzyczny spektakl muzyczny

20:00 – 21:00 – Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” pokaz tańca ludowego
Zespół Tańca Celtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego „Animus Saltandi” – pokaz tańca celtyckiego

Dodatkowo : wykłady z zakresu psychologii i psychiatrii wieku rozwojowego
wykład z historii chirurgii dziecięcej w Gdańsku
Sprzedaż prac plastycznych dzieci hospitalizowanych oddziałach pediatrycznych Akademii Medycznej w Gdańsku

DODATKOWE INFORMACJE:

Główny organizator
tel. kom. 692 247 472
blackdove2005@gmail.com

Mariusz Więcek
Public Relations
Akademickie Centrum Kultury UG
e-mail: pr-ack@ug.gda.pl
tel. kom. 660 690 968

Akademickie Centrum Kultury
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 58/2
80-952 Gdańsk
tel.: (58) 55 29 450
tel/fax: (58) 55 29 300
www.ack.gda.pl

Patronaty honorowe:
Miasto Gdańsk
Rektor Gdańskiej Akademii Medycznej
Rektor Politechniki Gdańskiej
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Arcybiskup Metropolita Gdański