IV Edycja Warsztatów Sztuki Happeningowej

Miejsce działań
Gdańsk , ul. Wita Stwosza
siedziba ACK UG „Alternator”

Czas realizacji:
I etap promocja wydarzenia- 1 tydzień lutego
II etap realizacja projektu- 3 tydzien lutego – czerwiec, Co tygodniowe spotkanie po dwie godziny
III etap finałowy występ, ewaluacja- 4 tydzień czerwca – 1 tydzień lipca

Opis:
Warsztaty Sztuki Happeningowej są IV edycją warsztatów, prowadzonych dotychczas dla:
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Plastycznych i Teatralnych „Zdarzenia”  (I edycja), dla wychowawców „Teather Day Production”  w Strefie Gazy Autonomii Palestyńskiej, finansowane z dotacji MSZ. (II edycja), młodzieży gimnazjalnej z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi – Teatr „Wybrzeżak” (III edycja)

Podczas warsztatów prowadzący wytwarza bezpieczne środowisko, w którym uczestnicy mogą popełniać błędy.
Stopniowo otrzymują oni coraz trudniejsze, improwizowane zadania aktorskie. „Aktor” dostaje bezpośrednią, spontaniczną  informację zwrotną w postaci oklasków po każdorazowym kreatywnym użyciu wyobraźni lub przestrzeni scenicznej, docelowo ulicy.
Tworzona w ten sposób wiara we własne siły owocuje realizacją wystąpień ulicznych wyższej jakości a przede wszystkim dostarcza satysfakcję uczestnikom mobilizując ich do kolejny działań.
Uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę oraz umiejętności aktorskie. Zwiększa się u nich poczucie sprawstwa społecznego.
Przygotowani do wystąpień mają szanse trafniej docierać do określonej grupy docelowej jaka są osoby z wyższym wykształceniem oraz młodzieży akademickiej, czyli grupy gdzie możemy spotkać największą liczbę liderów społecznych.

Warsztat prowadzony jest metodą dramy pedagogicznej przez Krzysztofa Dziwnego edukatora Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego „Wybrzeżak” oraz członka Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Cele:
Utworzenie grupy happeningowej,
Podwyższenie jakości i czystości przekazu trójmiejskich hapeeningów ulicznych.

Uczestnicy:
Odbiorcy bezpośredni: 15 – 20 uczestników warsztatu w tym min.10 studentów UG.
Odbiorcy pośredni: turyści oraz mieszkańcy Gdańska, widzowie happeningów realizowanych na terenie Gdańska

Kontakt:
Krzysztof Dziwny
krzysztof.dziwny@op.pl