Już po raz dziesiąty przyznano Nagrody Huberta Burdy dla poetów Europy Środkowej i Wschodniej!

Jury w składzie: Peter Hamm, Peter Handke, Alfred Kolleritsch i Michael Krüger  nagrodziło gdańszczanina Tadeusza Dąbrowskiego, Walżynę Mort (Białoruś) i Delimira Rešickiego (Chorwacja). Wszyscy laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5000 euro.

Jednocześnie przyznano Nagrodę im. Hermanna Lenza dla pisarza niemieckojęzycznego, którą w tym roku otrzyma Austriak Xaver Bayer.

Wręczenie nagród odbędzie się 25 lipca 2008 r. w Maxlrain w Górnej Bawarii.

 

Tadeusz Dąbrowski (ur. 1979) jest poetą, eseistą, krytykiem literackim i redaktorem czasopisma „Topos”. Ma na swoim koncie cztery zbiory wierszy (ostatni: „Te Deum”), antologię nowej poezji polskiej „Poza słowa”, liczne wyróżnienia (m.in. przyznane mu przez Tadeusza Różewicza „Małe Berło” Fundacji Kultury Polskiej) oraz publikacje w prasie krajowej i zagranicznej.

Więcej informacji na stronie:
http://www.hermann-lenz-preis.de
strona poety