gdańsk

Klaudiusz Grabowski zdobył najwyższy laur w kategorii Młody Twórca Kultury 2017

Klaudiusz Grabowski, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, historyk, historyk sztuki, animator kultury i pasjonat Gdańska odebrał w piątek Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Decyzją Kapituły nagrodę otrzymali również Michał Jaros, aktor Teatru Wybrzeże oraz Kamil Kocurek, grafik i pedagog. Nagroda Publiczności trafiła do zespołu Algorhythm.

Podczas uroczystości w dniu 24 listopada w Klubie Żak poznaliśmy tegorocznych zwycięzców Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Są nimi: Michał Jaros, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, aktor Teatru Wybrzeże, Kamil Kocurek, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, grafik i pedagog oraz Klaudiusz Grabowski, doktorant na Wydziale Historycznym UG, historyk, historyk sztuki, animator kultury i pasjonat Gdańska. Nagrodę publiczności odebrał zwycięzca internetowego plebiscytu czytelników „Gazety Wyborczej Trójmiasto” – zespół Algorhythm.

Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody finansowe w wysokości 7 tysięcy złotych oraz statuetki zaprojektowane przez laureata nagrody z 2001 roku, Tomasza Radziewicza. Dołączyli tym samym do grona 104 artystów, wśród których są między innymi: Elżbieta Benkowska, Katarzyna Krakowiak, Natalia Cyrzan, Anna Miler, Maciej Moskwa, Marcin Zawicki, Maciej Gański i nagrodzeni w zeszłym roku muzycy: Krzysztof Komendarek-Tymendorf, Kamil Piotrowicz i Wojciech Frycz.

O nagrodzie

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawana jest rokrocznie, począwszy od 2000 roku. Wyróżniani są nią artyści reprezentujący wszelkie dziedziny sztuki: od muzyki przez taniec współczesny do plastyki. Na laur mogą liczyć także animatorzy kultury. Warunkiem otrzymania Nagrody są osiągnięcia artystyczne i młody wiek – laur przyznawany jest osobom, które nie ukończyły 35. roku życia. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia, w postaci dyplomu, statuetki, nagrody finansowej, podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelni artystycznych, mediów, Miasta i laureaci ubiegłorocznej edycji Nagrody.

Biogram laureata z UG

Klaudiusz Grabowski – historyk, historyk sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (seminarium prof. E. Kizika). Od 2010 pracownik Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Współtwórca i współorganizator projektów organizowanych w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki (200 lat kąpieliska w Brzeźnie, Gdańsk miasto – zabytek, Gdańsk od wewnątrz), Festiwalu Kultur Świata (Afryka fragment po fragmencie, Ukraina bliskie sąsiedztwo), Polacy i Ukraińcy 70 lat po tragedii wołyńskiej, Nekropolie Pomorza, Dekoracje architektoniczne Gdańska, Pozbieraj zabytki!, w ramach których przygotowywał wystawy: 200 lat kąpieliska w Brzeźnie, Powojenna odbudowa Głównego Miasta, Nekropolie Pomorza w fotografii Anny i Krzysztofa Jakubowskich, Gdańsk od wewnątrz. Według jego scenariuszy odbywają się wędrówki oraz gry miejskie na terenie Trójmiasta, w czasie których, ich uczestnicy poznają przeszłość i kulturowy potencjał swojego miejsca zamieszkania. Współpracuje z trójmiejskimi instytucjami kultury (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Gdańską Galerią Miejską, Muzeum Miasta w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni), dla których opracowuje programy i materiały edukacyjne. Według autorskich scenariuszy prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG