Baner Konferencja Koń.Człowiek. Interakcje

Koń-człowiek. Interakcje – konferencja

20-21 września 218
Miejsce:  Uniwersytet Gdański / Sopoteka
Wstęp wolny

Program

20 września 2018
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG
AUDYTORIUM A

8.00 – rejestracja uczestników
8:45- rozpoczęcie konferencji

Zarysowanie pola – sesja plenarna
9:00  Jacek Łojek (SGGW, Warszawa), Justyna Bartosik (SGGW, Warszawa), Paulina Grzeszczak (SGGW, Warszawa), Próba określenia współczesnego statusu konia
9.20  Barbara Kowalska (UJD, Częstochowa), Koń w źródłowych obrazach średniowiecza
09.40  Małgorzata Śliż-Marciniec, „…nie wypada mi powracać bez koni…”. Kajetan Burski na Bliskim Wschodzie (1803- 1804)

10:00-10:40 – dyskusja

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UG

10.40-11.00 – przerwa kawowa

Sekcja 1: Koń w przedstawieniach artystycznych – sala S 315
11.00  Dorota Miłkowska (ASP im. E. Gepperta, Wrocław), Pomiędzy reprezentacją a symbolem – koń w twórczości Eugeniusza Gepperta
11.20  Anna Polańska (UG, Gdańsk) – Historia fotografii z koniem w tle i na pierwszym planie
11:40 Arleta Witek (UG, Gdańsk), Symbolika, znaczenie oraz rola konia w kulturze i sztuce na przestrzeni wieków
12.00-12:30 – dyskusja

Sekcja 2: Konie i reprezentacje władzy –sala S 317
11.00  Marta Król (KUL, Lublin), Koń w służbie dyplomacji. Dekoracja oporządzenia i funkcja zwierzęcia w kontaktach politycznych Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku
11.20 Paulina Taradaj (Muzeum Narodowe w Krakowie), Portret konny w medalierstwie królów polskich. Z rozważań nad ikonografią władzy
11.40 Marcin H. Gapski (KUL, Lublin; Muzeum Lubelskie), Stukiem kopyta w bramę dawnego swojego pana […] zachęcał – niespodziewany powrót koni i jego konsekwencje dla dawnego właściciela. Kilka uwag o koniach oraz szczęściu i nieszczęściu w kulturze polskiej
12.00 – 12.30 – dyskusja

Przerwa obiadowa: 12.30-14:00

Przejazd do Sopotu

Miejsce obrad: SOPOTEKA

Sopoteka

15:00    Otwarcie wystawy Jacka Kornackiego

15:10 Wykład: Jacek Kornacki (ASP Gdańsk), O Centaurach, ich biologicznych i mitycznych fundamentach

Koń w filmie

16.00  Barbara Klimek, Obraz konia w wybranych filmach fabularnych
16.20  Karolina Osowska (UG), Praca z końmi na planie filmu telewizyjnego „Karino” Jana Batorego
16.40  Anna Lusińska (UG), Wizerunek konia-terapeuty w filmie na wybranych przykładach
17.00  Emiliana Konopka (UW, SWPS), O koniach i ludziach. O miejscu konia w kulturze islandzkiej
17.30-18.00 – dyskusja

18.00 – Pokaz filmu O koniach i ludziach (2013), reż. Benedikt Erlingsson

20.00 – uroczysta kolacja

21 września 2018

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTACJI UG
AUDYTORIUM A

Konie a antropologia – sesja plenarna

9:00 wykład: Wojciech Charchalis (UAM, Poznań) Sylwetka Rosynanta
10.00  Andrzej Iwo Szoka (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Konik – atrybut błazeński czy magiczny?
10.20  Jan Miklas-Frankowski (UG, Gdańsk), Ujrzeć człowieka w koniu. „Czysta biała rasa” Franka Westermana
10.40  Iwona Krupecka (UG, Gdańsk), Jak filozofować z siodła. Przykład Michela de Montaigne
11.00-11.30 – dyskusja

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UG

11.30-12.00 – przerwa kawowa

Sekcja 1: Koń w rozrywce i rekreacji –sala S317
12.00  Anna Kucz (UŚ, Katowice), Edyta Gryksa (UŚ, Katowice), Koń w łowiectwie antycznym. Symbole, tradycja, reprezentacja
12:20  Agata Rejowska (UJ, Kraków) Duchowość jeździectwa? O związkach jeździectwa naturalnego z ideą nowej duchowości
12:40  Hanna Doroż (UŚ, Katowice), Koń w produkcie turystycznym i ofercie rekreacyjnej
13.00  Jacek Łojek, Justyna Bartosik (SGGW, Warszawa), Wyścigi konne na torze mokotowskim w literaturze XIX/XX wieku
13.20-13.50 – dyskusja

Sekcja 2: Koń w społeczności sala S315
12.00  Ewa Krzakowska-Łazuka (SGGW, Warszawa), Bolesław Prus i konie
12.20  Joanna Gellner (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Nie tylko zaczarowana dorożka! Koń w przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa
12.40  Anna Bujko (UWM, Olsztyn), Koń w kontekście społecznym na łamach „Przeglądu Weterynaryjnego” (czasopismo weterynaryjne wydawane we Lwowie w latach 1886-1939)
13.00  Małgorzata Sliż-Marciniec, Magdalena Gajewska (UG, Gdańsk), Konie z UNRRA w narracjach kronikarskich i prasowych
13.20-13.50 – dyskusja

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG
AUDYTORIUM A

Koń i człowiek na hipodromie – sesja plenarna

15.00  Barbara Purandare (UM, Poznań), Tomasz Trzmiel (UM, Poznań), Mariola Pawlaczyk (UM, Poznań), Terapeuta, partner, czy narzędzie pracy, o interakcjach człowiek – koń w hipoterapii
15.20  Aleksandra Wierzba (GUMed, Gdańsk), Radosław Trzciński (GUMed, Gdańsk), Tomasz Stefaniak (GUMed, Gdańsk), Wypadki i urazy w jeździectwie na materiale Klinicznego Oddziału Ratunkowego Centrum Medycyny Inwazyjnej w latach 2010-2018
15.40  Barbara Purandare (UM, Poznań), Grażyna Ziałacka (Stajnia Marcelin, Poznań), Zagrożenia i wypalenie zawodowe w pracy hipoterapeuty
16.00-16.30 – dyskusja
16:30  Magdalena Gajewska (UG, Gdańsk), Upodmiotowienie koni w procesach terapeutycznych
16.50  Tomasz Stefaniak (GUMed, Gdańsk), Jacek Ożga (Polska Akademia Jeździecka, Ośrodek Jeździecki Buffalo Bill Jantar), Dominika Szalewska (GUMed, Gdańsk), Zastosowanie hipoterapii w leczeniu i rehabilitacji schorzeń osób dorosłych i starszych bez niepełnosprawności
17.10-17.40 – dyskusja

18.00 – zamknięcie konferencji