Koncert – Kapela Przewłockiego

6. kwietnia 2014

ok. godz.12.30

Muzeum Etnograficzne

Kapela istnieje od 2011 roku. Nasz repertuar jest zaczerpnięty bezpośrednio od wiejskich skrzypków a stylistyka jest kontynuacją wiejskiego stylu gry. Zachowujemy podstawową zasadę przyświecającą tej muzyce, jej funkcję, służącą akompaniowaniu do tańca. Regiony, z których czerpiemy są kolebką polskich mazurków. Można powiedzieć, że to pogranicze Północnej Małopolski oraz Południowego Mazowsza, oddzielonych naturalną granicą,rzeką Pilicą. Nowością w naszym programie jest też rekonstruowany repertuar wileński, zaczerpnięty od cymbalistów wysiedlonych w wyniku wojny z województwa wileńskiego i osiadłych na terenach Północnej Polski rozciągających się od Ełku aż po Szczecin.

Marek Przewłocki– skrzypce, cymbały, śpiew
Joanna Gostkowska – basetla, bębenek, śpiew
Justyna Mazurkiewicz – bębenek, cymbały, śpiew
Kontakt: info@kprzewlockiego.pl 789 302 549