Konferencja Ciało i Ponowoczesność

21 – 22 marca 2015 (sobota – niedziela) Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
dla Studentów i Doktorantów „Ciało i ponowoczesność.
Kulturowe i antropologiczne wizje cielesności”

Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza studentów i doktorantów na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Ciało i ponowoczesność. Kulturowe i antropologiczne wizje cielesności”, która odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 na Uniwersytecie Gdańskim.

Przemiany, jakie dokonały się w ostatnich dekadach znacząco zmieniły postrzeganie cielesności. Jego ponowoczesne oblicza są ściśle związane z transformacjami. Zakres rozumienia cielesności wciąż ewoluuje, a dawne kulturowe kryteria uległy rozmyciu. Czy można odnaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania o miejsce ciała w dzisiejszej cywilizacji i kulturze?
Podczas konferencji będą nas między innymi interesować następujące zagadnienia:

Proponowane tematy:
1. Ciało teatralne, ciało performatywne; teoria i realizacja teatru i sztuk współczesnych
2. Ciało jako marionetka w sztuce
3. Ciało w kulturze – teoria i recepcja
4. Seksualność w kulturze i sztuce
5. Martwe ciało – pojęcie i ikonografia
6. Ciało – mięso
7. Transgresje cielesności w kulturze ponowoczesnej
8. Ciało a posthumanizm
9. Ciało „Innego”
10. Ciało jako więzienie
11. Cielesność a podmiotowość
12. Ciało i władza
13. Ciało upokorzone
14. Święte ciało w ikonografii
15. Cielesność wobec tabu
16. Ciało jako narzędzie
17. Ciało a technologia

Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień konferencyjnych (nie więcej niż 350 słów) wraz z krótką notką biograficzną na adres konferencjacialo@wp.pl do 25 stycznia 2015. Informacje o przyjęciu tekstów zostaną przesłane w terminie 5 dni od czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych. Kwota zostanie przeznaczona na catering, obiad dla uczestników, materiały konferencyjne oraz publikację pokonferencyjną.

Organizatorzy:
dr Wanda Dittrich, mgr Mariusz Hybiak, mgr Mariusz Wirski,
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,
Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią UG

Współpraca:
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”,
Dyskusyjny Klub Filmowy Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”

Kontakt:
konferencjacialo@wp.pl
mwmartfilm@gmail.com

https://www.facebook.com/cialoiponowoczesnosc