Konferencja Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży

organizowana przez Instytut Spraw Publicznych (ISP) we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Rektorską Komisją UG „Uniwersytet bez Barier”.

29 stycznia 2007 r. na Uniwersytecie Gdańskim

W czasie konferencji odbędzie się m.in. odsłonięcie tablicy Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym; tytułu nadanego Wydziałowi Prawa i Administracji UG w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Imprezą towarzyszącą jest recital „Zanim zaśniesz pomyśl o mnie” Marzeny
Nieczui-Urbańskiej.

Bliższe informacje:
Agnieszka Kminikowska – PR
tel. 0 661 360 163
e-mail: pr-ack@ug.gda.pl