Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego Edycja druga, 2003

Akademickie Centrum Kultury UG ogłasza drugą edycję Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego na prozę. Jury w składzie Aleksander Jurewicz, Adam Majewski, Daniel Odija, Zbigniew Żakiewicz (przewodniczący) przyzna trzy nagrody i pięć równorzędnych wyróżnień, ponadto nagrodę specjalną dla studenta UG.

Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział zarówno studenci, jak i profesjonalni autorzy z całego kraju, a także Polacy przebywający poza jego granicami.

Niepublikowane prace konkursowe (teksty prozatorskie o dowolnej objętości i bez ograniczeń tematy- cznych), wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A4, należy przesłać w czterech egzemplarzach opatrzonych słownym godłem.
W dołączonej małej kopercie podpisanej tym samym godłem powinny znaleźć się: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail oraz krótka nota biograficzna.

Termin nadsyłania zestawów konkursowych upływa 30 czerwca 2003 roku.

Adres:
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 58
80-952 Gdańsk-Oliwa
(z dopiskiem „Konkurs Literacki”)

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2003 roku. Uroczyste wręczenie nagród połączone z festiwalem prozy odbędzie się w Gdańsku na początku listopada. Werdykt jury oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane w czołowych czasopismach literackich.

Informacje:
tel. +48 (58) 55 29 300, 55 29 450,
(0) 608 021 131,
majewski@free.art.pl