„Ludzie… po drugiej stronie Gdańska”

– wernisaż i wystawa zdjęć Rafała Czajki

31 lipca
godz. 19.00
Puerto Coffee Culture

Wystawa Rafała Czajki, organizowana przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego i Puerto Coffee Culture jest kontynuacją cyklu „po drugiej stronie Gdańska” Tym razem Gdańsk zostanie pokazany po przez ludzi i bezpośrednie ich otoczenie. Ulotne chwile, przemyślenia i obserwacje w dużej części osadzone w atmosferze towarzyszącej Jarmarkowi Dominikańskiemu. Całość podporządkowana mentalnemu postrzeganiu tego co nas otacza.

Wystawę Rafała Czajki będzie można oglądać codziennie od 31 lipca do 13 sierpnia w PUERTO coffee culture.

Rafał Czajka jest słuchaczem Sopockiej Szkoły Fotografii WFH, studiował na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach euroraport.com : http://www.euroraport.com/akcja.htm jego fotografie pojawiły się na wystawach w Warszawie i Łodzi oraz w wydanym albumie, którego tematem był 1 dzień w Unii Europejskiej.

Więcej informacji:
www.mentalshot.com
www.puerto.pl