Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Marcina Wilczewskiego

Z radością informujemy, że mgr inż. Marcin Wilczewski w dniu dzisiejszym ( 10.12.2009r) otrzymał Medal Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Medal w imieniu pani minister Katarzyny Hall wręczył wojewoda pomorski  pan Roman Zaborowski. Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce na specjalnie z tej okazji zwołanym posiedzeniu Senatu UG.

Uzasadnienie nadania Medalu

Marcin Wilczewski od 2000 roku jest pracownikiem Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator”, jednostki Uniwersytetu odpowiedzialnej za działania grup artystycznych i animację kulturalną studentów. Pełni funkcję kierownika organizacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar”. Wraz z zespołem uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie promował polską kulturę ludową. Był inicjatorem i głównym organizatorem czterech edycji festiwalu folklorystycznego w Gdańsku „Znasz li ten folk, czyli powrót do źródeł kultury”.  Wysoki poziom zespołu znalazł uznanie w oczach Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej co  zaowocowało przyjęciem zespołu Jantar w 2006 roku do  Polskiej Sekcji tejże organizacji (CIOFF).

Prócz działań podejmowanych w ramach funkcji kierownika zespołu Jantar, aktywnie włącza się w inne działania kulturalne organizowane przez ACK UG Alternator i grupy twórcze w nim skupione. Do najważniejszych wydarzeń, w których pełnił role koordynatora zaliczyć można: Festiwal KUPAŁA’RT, którego główna ideą było nawiązanie do prasłowiańskiego zwyczaju celebracji „Nocy Świętojańskiej”, zwanej kiedyś „Nocą Kupały” lub „Świętem Ognia i Wody”; UNDERSTOODIA – czyli  dni kultury studenckiej; i wiele innych. W trakcie tych wydarzeń wykazywał się nieprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi, których efektem było wielkie zainteresowanie publiczność, mediów oraz lokalnych władz.
Za swoją działalność otrzymał: Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska (2006), Medal Uniwersytetu Gdańskiego (2006) oraz Nagrodę Rektora UG.Działania pana Marcina Wilczewskiego podejmowane w ramach Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator” mają istotny wpływ na życie kulturalne studentów i pogłębianie ich zainteresowań.