Mikrofon i róża „Obejrzeć trzeba rozkład jazdy”

wieczór autorski połączony z recitalem piosenki literackiej

klub studencki „Wysepka” (Gdańsk)
26 kwietnia 2009 r
g. 19.00 (niedziela)

WSTĘP WOLNY

„Mikrofon i róża”
Któregoś dnia – tak, to było podczas koncertu duetu prezentującego twórczość Okudżawy i Wysockiego – zobaczyłem w klubie studenckim WYSEPKA Marka Grechutę. No, to nie był oczywiście on sam, lecz ktoś bardzo do niego podobny. W tym samym momencie przed oczami stanęła mi nieduża piwnica krakowskiego klubu BAMBUKO. Postanowiłem złowić kilka taktów kompozycji „Tango Anawa” i „Jeszcze pożyjemy”. Zobaczyłem rok 1974. – Pomyślałem, że tamten nastrój warto dzisiaj, akurat w Gdańsku, zrekonstruować.
Piotr W. Rudzki

Spotkanie inspirowane filozofią pochodu, pielgrzymki i podróży
w „wagonie” klubu studenckiego WYSEPKA

Hanna Grewling – poetka
odczyta kilkanaście własnych strof inspirowanych podróżą wewnątrz siebie.

Roma Warmus – pieśniarka
w repertuarze Okudżawy, Rilkego, Grechuty i własnym.

oraz gościnnie poeci Grupy WARS
Lech Krzysztof Landecki
Zbigniew Radosław Szymański
Krzysztof Kowalczyk (debiutant)

prowadzenie
PIOTR W. RUDZKI

klub studencki „Wysepka” (Gdańsk) – 26 IV 2009 r. – g. 19.00 (niedziela)
WSTĘP WOLNY

grupa poetycka WARS
Sposobem wędrowania, pielgrzymowania, sensem drogi powinno być dobro (T. Gadacz).
Jaka jest tak naprawdę główna idea grupy poetyckiej WARS?

Nie, nie chodzi tylko o to, by podróżować razem w jednym przedziale klasy 1. lub 2., w wagonie restauracyjnym lub sypialnym – nie tylko o wspólne nanizanie na „szpikulec” twórczości własnych wierszy o tematyce kolejowej i nie tylko o spółdzielnię wzajemnie promujących się osób.
Raczej chodzi tu o spotkanie (się), i to na różnych poziomach: poeta – poeta z innego kręgu czy pokolenia, poeta – bard, wreszcie poeta – odbiorca.
Przed nami jest semafor podający znak „Sr-3” w formie świateł zielonego i pomarańczowego, oznaczający wolną drogę z ograniczeniem prędkości; nie chcemy stać; chcemy iść; ale bez popeliny i pośpiechu; chcemy iść z uwagą, powoli degustując rzeczywistość, być może pamiętając przy tym o herbertowskim postulacie, które brzmi właśnie „bądź wierny – idź”.
I jeszcze ten kolor, zieleń – kolor nadziei i otuchy…
Jest to droga, która zbliża nas do innego. Rozpoczyna się od zwykłego pozdrowienia „dzień dobry”, w którym jeszcze nic nie czyniąc, jesteśmy wobec innych łaskawi. Następny krok na niej to dzielenie się z innymi tym, czego potrzebują. (…) Każdy krok na tej drodze jest spotkaniem. Ale każde spotkanie kończy się rozstaniem, gdyż wciąż nie jesteśmy dość dobrzy, i zapowiedzią następnego spotkania. (…) Drogę żegnamy wiecznie (T. Gadacz).
Wchodząc do wagonu nie sposób lekceważyć także owej powyższej, rodzącej się właśnie filozofii podróży i turystyki.
Piotr W. Rudzki

Roma Warmus absolwentka Politechniki Krakowskiej w Krakowie i Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu; występowała w wielu kabaretach studenckich w Krakowie (m.in. w Piwnicy pod Baranami); jest dwukrotną laureatką Festiwalu Piosenkarzy Studenckich w Krakowie; przez 6 lat była związana z Teatrem STU jako aktorka i wokalistka; ma za sobą 20 lat pracy w Teatrze Polskim w Bydgoszczy; aktualnie jest także wykładowcą na UKW w Bydgoszczy (Edukacja Muzyczna). – Dziś usłyszymy ją m.in. w repertuarze Okudżawy, Rilkego, Grechuty i własnym.

Hanna Grewling urodzona 6 grudnia 1979 r. w Wągrowcu, absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu (specjalizacja teatralna, praca dyplomowa na temat poszukiwania sensu istnienia w twórczości Edwarda Stachury) oraz UMK w Toruniu (filologia romańska, język francuski, specjalizacja literaturoznawcza, praca magisterska na temat sytuacji obcego w życiu i dziełach Henryka Michaux / Situation de l’étranger dans la vie et les uvres d’Henri Michaux); obecnie pracuje w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu na etacie inspicjenta; także pomysłodawczyni i współorganizatorka sceny muzycznej, imprez towarzyszących Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Lalek „Spotkania”; animator kultury w dziedzinie poezji w klubie ZŁOTE JAJO w Toruniu; dorywczo korepetytor i tłumacz; o szybkie bicie serca przyprawia ją muzyka cygańsko-bałkańska. – Dziś odczyta kilkanaście własnych strof inspirowanych podróżą wewnątrz siebie.