Moving Baltic Sea 2008 konkurs filmowy „Historie znad morza”

Termin nadsyłania prac upływa 01.04.2008 r.

Formularz zgłoszeniowyOgólnie o festiwalu:
Moving Baltic Sea to międzynarodowy festiwal przemieszczający się na żaglowcu przez wody Bałtyku. W trakcie podróży od Rostoku po Sankt Petersburg planowane są przystanki w Gdańsku, Kaliningradzie, Rydze oraz Narva-Jõesuu (Estonia).

Od początku lipca do końca sierpnia we wszystkich tych miastach odbędą się: pokazy filmów konkursowych, warsztaty ekologiczne, fotograficzne i dziennikarskie, koncerty lokalnych zespołów oraz dyskusja panelowa z udziałem naukowców, polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i młodzieży.

Działania mają przyświecać kilku prostym, ale jakże ważnym celom.
Moving Baltic Sea będzie platformą do wymiany kulturowej między państwami regionu, wciąż jeszcze podzielonego granicą dawnych podziałów politycznych. Morze Bałtyckie może stać się nie tylko szlakiem komunikacyjnym, lecz także przedmiotem wspólnej troski, jak i zamiłowania mieszkańców jego południowych wybrzeży. Uczynienie z Bałtyku wspólnego dobra umieszczone jest w szerszym kontekście idei ekologicznych i obywatelskich, które stanowią ważne wartości dla organizatorów festiwalu.

Dwoistą naturę imprezy tworzą organizatorzy będący z jednej strony przedstawicielami instytucji promujących zarówno kulturę jak i ekologię, a z drugiej reprezentujący organizacje pozarządowe. (W Polsce są to Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.)

Inicjatorem festiwalu jest niemieckie stowarzyszenie Moviemiento e.V. Grupa młodych działaczy z Berlina uzyskała doświadczanie i osiągnęła duży sukces podczas podobnego projektu. W myśl idei wielopłaszczyznowych spotkań różnych narodowości i kultur naszego kontynentu zrealizowano serię plenerowych pokazów filmowych „Moviemiento – filmy krótkometrażowe w drodze” w wielu miastach Europy. Dzięki dotychczasowemu skutecznemu wcielaniu w życie idei integracji kulturalnej krajów Unii Europejskiej projekt Moving Baltic Sea otrzymał dofinansowanie z Programu „Młodzież”.

Gdańsk ma szczęście stać się drugim przystankiem na trasie żaglowca „Lovis”. Otwarcie imprezy nastąpi podczas parady teatrów ulicznych oraz pokazów fireshow inaugurujących czterodniowy pobyt załogi Moving Baltic Sea w dniach 12-15 lipca 2008.

O konkursie filmowym:
Traktując projekt „Moviemiento – filmy krótkometrażowe w drodze”, jako prekursora Moving Baltic Sea konkurs filmowy stanowi ważny element całego festiwalu.
Tematem przewodnim konkursu jest hasło „Historie znad morza”. Jury będzie uwzględniało prace, które w pomysłowy sposób nawiązują do tego hasła.

Formułując ten temat bardzo ogólnie organizatorzy imprezy oczekują na kreatywne podejście do motywów morza, podróżowania, ekologii oraz kultury, które to elementy tworzą Moving Baltic Sea.

W myśl idei integracji i współpracy kulturowej w konkursie biorą udział obrazy z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji oraz Szwecji. Poza zawężeniem kręgu geograficznego pochodzenia uczestników, jury nie stawia żadnych ograniczeń, także co do gatunku i formy zgłaszanych produkcji.
Jedynymi wymaganiami jest nadsyłanie prac nie dłuższych niż 20 minut w formacie DVD lub Mini DV (organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie nadesłanych kopii). Wraz z płytą należy przesłać także wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronach www.movingbalticsea.org oraz www.ack.ug.gda.pl.

Zwycięska produkcja otrzyma licencję oraz czas emisyjny telewizji ARTE TV. Selekcja prac jest kilkuetapowa. Pierwszym z nich jest zebranie filmów w każdym z krajów biorących udział w projekcie. Następnie członkowie Moviemiento wybiorą zestaw produkcji, które będę pokazywane na trasie całego festiwalu. Zdobywca pierwszej nagrody zostanie wyłoniony dopiero po ostatniej projekcji w Sankt Petersburgu.

Termin nadsyłania prac upływa 01.04.2008 r.

Patron konkursu:
ARTE to platforma medialna bazująca na współpracy oraz partnerstwie nadawców z: Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Polski, Austrii, Finlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. ARTE to telewizja bez granic emitująca swe programy w całej Europie.

Zawartość programów ARTE prezentuje zawsze wysoki poziom merytoryczny, ma duże walory zarówno edukacyjne, jak i artystyczne. Jako platforma medialna wspiera wiele konkursów oraz imprez, które wpisują się w koncepcję programową stacji. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Moving Baltic Sea.

Prace należy nadsyłać na adres:
Akademickie Centrum Kultury
Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”
ul. Bażyńskiego 1 A
80-952 Gdańsk

Z dopiskiem Moving Baltic Sea

Dane kontaktowe:
Tomasz Dziemianczuk
Kulturalny Kolektyw Uniwersytetu Gdańskiego
e-mail: dzimian@ug.gda.pl
tel. 0 661 360 162