Mroczne ku temu, co widoczne

Płyta muzyczna zespołu OZM (Ostry Zespół Mózgowy) j pod tytułem Mroczne ku temu, co widoczne jest próbą  przybliżenia  treści filozoficznych  za pomocą języka muzyki rap. Do płyty załączony jest tekst naukowy autorstwa Prof. Aleksandry Pawliszyn poświęcony filozoficznym przemyśleniom Nietzschego, Husserla i Heideggera. Zawartość płyty stanowi  komentarz owego tekstu w formie muzyki rap. Od strony muzycznej realizacją projektu zajęli się przede wszystkim dwaj absolwenci UG, Robert Dolewski oraz Błażej Malewicki, od wielu lat związani z Trójmiejską sceną hiphopową.

Mroczne ku temu co widoczne, stanowi kontynuację  współpracy podjętej w ramach działanie Gdańskiego Ośrodka Badań Hermeneutycznych przez Prof. UG dr hab. Aleksandry Pawliszyn z grupą absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (i nie tylko). Współpraca zaowocowała już min. wydaniem ”rapowiska” pt. Uwieść filozofię rapem. Poprzez muzykę staramy się tworzyć  alternatywne metody przekazywania treści ogólnohumanistycznych, w szczególności filozoficznych, co może przyczynić się do ich rozpowszechnienia wśród młodzieży (studentów i potencjalnych studentów) poprzez ułatwienie ich przyswojenia.

 

Płyta wydana dzięki wsparciu ACK Alternator