Nagraliśmy kasetę z programem kolędowym – Bieżta chutko do ti szope

Nagrania dokonano w dniu 15.02.1997 w auli Wydziału Zarządzania UG oraz w dniu 25.02.1997 w auli Wydziału Biologii UG.

Kaseta z programem kolędowym

Bieżta chutko do ti szope

Posłuchaj nagrań – przejdź do dyskografii na stronie www.jantar.ug.edu.pl

W utworach można usłyszeć członków Zespołu Pieśni i Tańca „Jantar” Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:
Magdalena Ciejka, Justyna Czupryńska, Joanna Jadczak, Małgorzata Jank,
Małgorzata Juszczak, Wioletta Kowalska, Agnieszka Kucharska, Małgorzata Pawula, Małgorzata Piątek, Sylwia Praska, Krystyna Romanćyk, Monika Romanćyk,
Maciej Biedrzycki, Mariusz Faszczewski, Michał Kielin, Marcin Korda, Zenon Leoniak, Jacek Piątek (kierownik zespou) Robert Praski.

W nagraniu udział wzięła kapela w składzie:
Beata Makowska – skrzypce – kierownik muzyczny zespołu
Tomasz Gasiński- klarnet
Marcin Krauze – klarnet
Łukasz Makowski – kontrabas
Maciej Michalski – klarnet

Solo w utworach:
poz. 1 – M. Korda
poz. 4 – J. Czupryńska, J. Jadczak, A.Kucharska, M. Korda, M. Kielin, R. Praski,
poz. 5 – J. Czupryńska, J. Jadczak,
poz. 7 – B. Makowska,
poz. 8 – J. Jadczak,
poz. 13 – A. Kucharska,

Opracowanie i aranżacja utworów:
poz. 1-9, 13, 14, 17 – B. Makowska
poz. 10, 11, 12 – A. Nikodemowicz
poz. 15, 16 – S. Niewiadomski

Realizacja nagrania: Ryszard Gniewkowski
projekt graficzny okładki: Joanna Jadczak
Posłuchaj nagrań – przejdź do dyskografii