Nagrania z Kayanisem

15 grudnia w Studio Nagraniowym Radia Gdańsk nagrywaliśmy partie chóralne do utworów Kayanisa – oto jeden z efektów naszej pracy.