Nagroda za zdjęcia w imię tolerancji dla Mai Kurant

Maja Kurant ze Studenckiej Agencji Fotograficznej Uniwersytetu Gdańskiego została nagrodzona przez Unię Europejską. „Łamanie stereotypów” było motywem przewodnim konkursu zorganizowanego w ramach programu europejskiego „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad sześciuset studentów, będących obywatelami zjednoczonej Europy. Aż dwa miejsca na podium przypadły w udziale Polakom. Najwyższą pozycję zdobył Krzysztof Gołuch studiujący na Śląskim Uniwersytecie w Opawie. Tuż za nim znalazła się Niemka Nora Krauss, trzecie miejsce zaś zajęła Maja Kurant z Gdańska.

Nagrodzona praca studentki z Pomorza powstała w trakcie jej pobytu na stypendium we Włoszech i w Hiszpanii. Zaskoczenie postawą lęku wobec obcokrajowców, jaką zaobserwowała tam u wielu młodych ludzi sprowokowało ją do stworzenia pracy, która wzięła udział później konkursie. Autorka zdjęć umieściła wizerunki swoich kolegów z różnych strona świata na jednej wielkoformatowej planszy, nadając swojemu projektowi tytuł „Inny… i co z tego ?”. Każda z postaci przedstawionych na tym „obrazie” nosi piętno w postaci napisu „inny” wyrysowanego w swoim ojczystym języku.

Oprócz nagrodzonej fotografii powstały jeszcze dwie plansze stanowiące kompilację portretów przedstawicieli różnych narodowości. Cały „tryptyk” miał swoją wystawę w kwietniu bieżącego w roku w budynku Biblioteki Głównej UG zorganizowaną przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytet Gdańskiego. Prezentował on łącznie wizerunki 36 osób z 36 różnych krajów. W wersji konkursowej pojawiły się aż 44 postacie.

Pomysłowość polskiej autorki została doceniona przez grono profesjonalnych fotografów, profesorów oraz ekspertów w kwestiach dyskryminacji, którzy rozdysponują kwotę 9000 Euro między zdobywców konkursowych laurów oraz ich macierzyste uczelnie. Fundusze tę mają zostać przeznaczone na promocję idei tolerancji oraz zachęcenie innych studentów do brania udziału w podobnych inicjatywach. Uroczyste wręczenie nagród obędzie się w ramach zamknięcia Europejskiego Roku Równych Szans 2007 w dniach 19-20 listopada w Lizbonie.

Organizatorzy programu przeciw dyskryminacji planują ponadto w tym roku debatę na temat korzyści wypływających z różnorodności europejskich społeczeństw jak i ich obywateli. Motywem przewodnim w bieżącym roku trwającej już pięć lat kampanii są negatywne skutki wypływające dla osób o innej płci, rasie, narodowości, religii bądź ateizmowi, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej. Więcej informacji na temat europejskiej Kampanii Równych Szans można znaleźć na stronach internatowych: www.stop-discrimination.info, http://equality2007.europa.eu.

Praca Mai Kurant jest obecnie wyeksponowana na pierwszym piętrze dawnej stołówki akademickiej przy ulicy Wita Stwosza 58 przy siedzibie Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”.

Kontakt z autorką nagrodzonego zdjęcia:

Maja Kurant

Materiały prasowe:

Marek Kraska
Public Relations
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”