niezależność na indeksie plakat

Niezależność na indeksie – Studenci 1988-2018

Czy możemy rozmawiać o niezależności studentów? Jeśli tak, to czym ona w ogóle jest? Czym różni się niezależność studentów z roku 1988, od tej z roku 2018? Czy możemy ją porównywać? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania „Niezależność na indeksie – Studenci 1988-2018”, które odbędzie się 22 maja o godzinie 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (pl. Solidarności 1, sala warsztatowa nr 5, III piętro).

2 maja 1988 roku wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, której pracownicy domagali się reaktywacji NSZZ Solidarność. Działania stoczniowców poparli studenci z trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Video Studio Gdańsk zaprasza na prezentację filmu dokumentalnego, stworzonego z materiałów, zrealizowanych w trakcie strajku studenckiego „Studenci’88” (realizacja: Ewa Oleczek-Płocharska).

W 30. rocznicę strajków studenckich  porozmawiamy o niezależności studenckiej. Jak na strajki stoczniowe wpłynęło poparcie studiujących?. Czy strajk na uczelniach wyższych był zasadny i przyniósł planowane rezultaty? Co czuli młodzi ludzie, którzy postanowili zamanifestować swoją solidarność ze  stoczniowcami? W dyskusji po filmie, którą poprowadzą: dr Jacek Kołtan (ECS) i Anna Maria Mydlarska (ECS), wezmą udział uczestnicy strajku studenckiego AD 1988: Mariusz Popielarz i Wojciech Kwidziński.

Dyskusja nie będzie dotyczyć tylko przeszłości. Zastanowimy się również jaka jest kondycja współczesnych studentów. Porozmawiamy o tym, czy zdanie studentów może liczyć się dziś w debacie publicznej, a także czy studiujący w 2018 roku młodzi ludzie organizują się i manifestują swoje poglądy. Studentów  AD 2018 będą reprezentować: Stefania Zdral (Uniwersytet Warszawski) i Filip Walczak (Uniwersytet Gdański).

niezależność na indeksie afisz

 

Mariusz Popielarz – współzałożyciel podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Uniwersytecie Gdańskim w roku 1985-89. Twórca bezdebitowego pisma publicystycznego NZS „Impuls”. Członek Komitetu Strajkowego strajku solidarnościowego na Uniwersytecie Gdańskim w maju 1988. Redaktor reaktywowanej po 1939 roku „Gazety Gdańskiej” w latach 1990-1993. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Kwidziński – absolwent Politechniki Gdańskiej, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach 1987-1989. Przewodniczący Komitetu Strajkowego na Politechnice Gdańskiej w maju 1988 roku oraz w Akademickim Komitecie Solidarnościowym podczas strajków w sierpniu 1988. Od 1989 roku pracownik najpierw Krajowej Komisji Wykonawczej, a później Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”. Od 2000 roku Prezes Fundacji Promocji Solidarności. Od 2016 roku Dyrektor Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Stefania Zdral – studentka drugiego roku psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie uczestnicząca w wymianie studenckiej w Gdańsku. Obecnie koordynatorka projektu Studenckie OKNO na Kulturę Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Filip Walczak – od trzech lat student prawa, od zawsze miłośnik historii, zwłaszcza najnowszej. Obecnie koordynator projektu Akcja Historia w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w którym  za cel stawia sobie zafascynowanie przeszłością jak największej liczby swoich rówieśników.