Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYKLUCZENI: Definicja-Odmiany-Recepcja

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa dla Studentów i Doktorantów„WYKLUCZENI: Definicja-Odmiany-Recepcja

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny,
ul.Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
29-30 marca 2014 (sobota-niedziela)

Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza studentów i doktorantów na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Wykluczeni: Definicja-Odmiany-Recepcja”, która odbędzie się w dniach 29-30 marca 2014 na Uniwersytecie Gdańskim.

Proponowany zakres tematyczny:

Historia, filozofia, socjologia: definicja wykluczenia; mikrokosmosy odrzuconych; piętno według E. Goffmana; przestrzeganie norm społecznych a konflikt natury i kultury; transformacje grup „wykluczonych”; Inni i wykluczeni a media i poprawność polityczna; dyskurs wykluczenia – dyskurs wykluczonych; oblicza Inności; wykluczeni? Wykluczone! Gender jako mainstream; postkolonializm i technika dyskursu wykluczenia; społeczeństwo wobec Innych i wykluczonych ; systemy polityczne a wykluczenie jednostek i grup społecznych; filozofia wykluczonych, filozofia wykluczenia – Diogenes z Synopy i inni

Literatura: Polscy poeci wyklęci: Wojaczek, Stachura, Bursa; współcześni pisarze wykluczeni; Lautreamont, Bataille i inni prowokatorzy; twórczość i życie O. Wilde’a; wykluczeni z tekstu, wykluczeni przez tekst; literatura wobec wykluczonych literackie przedstawienia wykluczenia

Sztuki wizualne: twórca ceniony – twórca wyklęty, np. P.P. Pasolini; filmy odrzucone – filmy legendarne – filmy kultowe, np. Pies andaluzyjski, Głowa do wycierania; wykluczenie a prowokacja: Nieznalska i inni

Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień konferencyjnych (nie więcej niż 350 słów) wraz z krótką notką biograficzną na adres konferencjawykluczeni@wp.pl do 21 lutego 2014. Informacje o przyjęciu tekstów zostaną przesłane w terminie 4 dni od czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych. Kwota zostanie przeznaczona na catering, obiad dla uczestników, materiały konferencyjne oraz publikację.

Organizatorzy:
Wanda Dittrich, Magdalena Zegarlińska, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej;
Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią

Współpraca:
Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”
Dyskusyjny Klub Filmowy Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”
Kontakt:

konferencjawykluczeni@wp.pl
mwmartfilm@gmail.com
konferencjawykluczeni.blogspot.com/

www.facebook.com/konferencjawykluczeni