Okrągłe Stoły „Kaszubi w XXI wieku”

10 listopada (czwartek)
godz. 17.00

Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytetu Gdańskiego

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Komparatystyki UG i Portal Internetowy Rastko-Kaszëbë zaprasza na pierwszą debatę z cyklu Okrągłe Stoły „Kaszubi w XXI wieku”, organizowaną pod patronatem JM Rektora UG dr hab. Andrzeja Ceynowy. Debata odbędzie się 10 listopada 2005 roku o godz. 17.00. w Auli 039 na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Wita Stwosza 55 w Gdańsku.

Pierwsza edycja ma dotyczyć języka kaszubskiego („Język kaszubski – perspektywy rozwoju”), ściśle – sytuacji językowej, przyszłości i możliwych rozwiązań dotyczących języka kaszubskiego. Przewidujemy udział wybitnych znawców tematu: językoznawców, socjologów, historyków, badaczy problemów mniejszościowych, działaczy samorządowych: prof. Jerzego Tredera z UG, prof. Edwarda Brezy z UG, prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z UG, prof. Józefa Borzyszkowskiego z UG, dr Tomasza Wicherkiewicza z UAM, prof. Alfreda Majewicza z UAM, Artura Jabłońskiego, przewodniczącego Związku Kaszubsko-Pomorskiego, starosty Puckiego, Eugeniusza Gołąbka – twórcy słownika kaszubsko-kaszubskiego.

Organizatorzy wychodzą z założenia, że prowadzenie dyskusji na temat kaszubszczyzny stanowi jedno z zadań najważniejszej wyższej uczelni w regionie – Uniwersytetu Gdańskiego i, że pytania dotyczące Kaszub i Kaszubów stanowią ważny element tożsamości regionu – polskiego Pomorza.

Organizatorzy: Zakład Komparatystyki UG, Akademickie Centrum Kultury UG, Portal Internetowy Rastko-Kaszëbë

Pomysłodawca i moderator dyskusji: Dr Dušan-Vladislav Paždjerski – Zakład Komparatystyki UG

Patroni:
Radio Gdańsk, NaszeMiasto.pl; Korba.pl; Dziennik Bałtycki

Mecenas ACK UG: Plus GSM

Bliższe informacje:
Dr Dušan-Vladislav Paždjerski
tel.: 0 888 518 131