Otwarcie wystawy „Solidarność Walcząca”

Data i miejsce:
22 listopada (czwartek) 2007 roku, godz. 17.00, 

Biblioteka Główna UG ul. Wita Stwosza, Gdańsk

SW była jednym z najważniejszych ugrupowań antykomunistycznej opozycji lat 80-tych. Wkrótce po powstaniu w 1982 roku stała się drugą, po strukturach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej siłą polskiego podziemia. Wyróżniał ją radykalny antykomunizm i jednoznaczne dążenie do obalenia systemu totalitarnego. SW skupiała setki zaprzysiężonych członków i tysiące sympatyków. Prowadzono szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, radiową, organizowano dziesiątki demonstracji i innych akcji protestacyjnych.

Dziś, po 25 latach od powstania organizacji Solidarność Walcząca wychodzi z cienia. Jej fascynującą historię przybliży wystawa i publikacje.

Program:
17.00 – 17.10 Otwarcie wystawy – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon oraz naczelnik OBEP IPN w Gdańsku – dr Sławomir Cenckiewicz

17.10 – 17.50 wykład Piotra Serwadczaka Znane aspekty działania Kontrwywiadu Solidarności Walczącej

Autor od stycznia 2007 r. prowadzi w IPN projekt badawczy dotyczący działalności Biura „B” MSW, którego celem jest weryfikacja informacji Kontrwywiadu SW o Służbie Bezpieczeństwa i stopnia rozpracowania struktur Biura „B” przez radiokontrwywiad SW

17.50 – 18.10 wykład prof. Marka Czachora „Żołnierz Solidarny” – dywersja ideologiczna adresowana do Ludowego Wojska Polskiego (1988 – 90)

Omówienie mało znanej akcji zorganizowanej przez SW i LDP „Niepodległość” w latach 1989-90, wzorowanej na AK-owskiej „Akcji N”. Szczegóły działań ujawnione zostały po raz pierwszy dopiero w 2005 r. w materiałach przekazanych przez kierownictwo akcji historykom IPN

18.10 – 19.00 Prezentacja książek SW w dokumentach red. Łukasz Kamiński, Bez prawa powrotu Ewy Kubasiewicz-Houee, Terroryści i oszołomy Jerzego Pietraszko, Sytuacja Polaków w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR red. Jadwiga Chmielowska.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyć będą; Jadwiga Chmielowska, Jerzy Pietraszko, prof. Marek Czachor, dr Sławomir Cenckiewicz

Informacje dodatkowe:
Jadwiga Chmielowska – od 1985 r. członkini SW i przewodnicząca oddziału katowickiego organizacji, w l. 1988-89 na czele krajowego Komitetu Wykonawczego SW. Zaangażowana w pomoc ugrupowaniom niepodległościowym w republikach ZSRR w l. 1988-92, podejmowała i organizowała szereg odważnych działań na Wschodzie. Dziennikarka i publicystka, członkini kilku stowarzyszeń, zaangażowana w życie publiczne.

Jerzy Pietraszko – jest wykładowcą matematyki na Politechnice Wrocławskiej. Jako autora książki, cechuje go cięty język i duże poczucie humoru. Radykalizm poglądów łączy z dużą pogodą ducha, uważa się za jednego z „patriotów Solidarności Walczącej”.

Marek Czachor – wykładowca fizyki teoretycznej na Politechnice Gdańskiej, redagował wraz z żoną Magdą biuletyn SW Trójmiasto. Na początku roku 1988, po aresztowaniu Andrzeja Kołodzieja aż do wyjścia na wolność Romana Zwiercana, kierował oddziałem Trójmiasto SW pod pseudonimem Michał Kaniowski. Po styczniu 1989 roku był jednym z czterech jawnych przedstawicieli SW. Jest synem Ewy Kubasiewicz-Houee,w l. 1987-89 przedstawicielki SW na Zachodzie, we Francji.

Sławomir Cenckiewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, specjalizuje się w dziejach polskiej emigracji politycznej, Polonii amerykańskiej i opozycji demokratycznej w PRL. Autor licznych artykułów i rozpraw naukowych dotyczących różnych aspektów działalności aparatu bezpieczeństwa w PRL.