„PANOPTIKUM” AUDIOVIZUALIA – FILM / MEDIA / SZTUKA

pismo popularnonaukowe poświęcone kulturze audiowizualnej, tworzone pod opieką gdańskich filmoznawców: dr hab. Mirosława Przylipiaka, dr hab. Jerzego Szyłaka oraz dr Krzysztofa Kornackiego informuje, że kolejny, czwarty numer, który ukaże się po wakacjach 2005 r. poświęcony będzie w całości zagadnieniu:

SZTUKA KOBIECA:
KOBIET-ART
KOBIETY W KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ
GENDER QUEER FEMALE
Krótkie omówienia tekstów prosimy przesłać do 30.06.2005 zaś na teksty będziemy czekali w terminie do 30 lipca 2005 r.
Propozycje i teksty powinny być w języku polskim (preferowany) lub angielskim.
Wszyscy zainteresowani otrzymają od redaktor prowadzącej (mgr Monika Bokiniec) szczegółowe wytyczne redakcyjne.

Periodyk będzie poruszał i opisywał następujące kwestie (prosimy się jednak nimi nie ograniczać – czekamy na inne propozycje) przy zachowaniu dwudzielności numeru – KINO, MEDIA. TELEWIZJA (red. Monika Bokiniec) oraz INNE SZTUKI WIZUALNE (red. Aneta Szyłak):

– Definiowanie sztuki kobiecej – czym jest sztuka kobieca?
– Teorie feministyczne, meandry feminizmu – nowe perspektywy, kierunki, nowe badaczki, reinterpretacje oraz ich krytyka
– Twórczość mainstreamu i niezależna, kobiece kino autorskie, marginalizowane nurty, nowe twarze: „kino kobiet” – „kino dla kobiet” – „kino kobiece”?
– Płaszczyzny aktywności kobiet-artystek / omówienie aktualnych dokonań w zakresie audiowizualnej sztuki kobiecej: film/video-art/telewizja/ performance/internet – net-art/ fotografia/sztuki tradycyjne; kolektywy artystyczne
– Wizerunek kobiety w kulturze audiowizualnej – mity, ikony, sposoby prezentowania i opisywania kobiecości / reżyserki, artystki, aktorki, heroiny, kobiety-symbole/
– Polityka reprezentacji, zbrodnia, historia: jej odkrywanie, przepisywanie i tworzenie własnych wariantów, nowe definicje, nowe środki i metody walki społecznej
– Kobieta w mediach, przestrzeni publicznej, represjonowanie kobiecości w reklamie i innych mediach, problematyka stereotypizacji
Kobieta – jej Ciało-Płeć-Seksualność i zdrowie; esencjalizm vs konstruktywizm; body art – art of the body w odniesieniu do kobiet; „spojrzenie filmowe” i „ecriture feminine”
– Queer cinema – kino lesbijskie – teoria queer w odniesieniu do sztuki kobiecej; transngenderyzm, transseksualizm K/M, M/K

PROPOZYCJE PROSIMY NADSYŁAĆ NA NASTĘPUJĄCY ADRES:
Redakcja: panoptikum@ug.gda.pl

Poszukujemy również tłumaczek i tłumaczy obeznanych z powyższą tematyką, którzy gotowi są nas wesprzeć swoją wiedzą, talentem i entuzjazmem. Czekamy także na artystki, które zechcą zaprezentować się na łamach numeru i współtworzyć pismo od strony wizualnej.