PARKOWANIE (4 edycja)

07-08 sierpnia 2010
Park Oliwski
Gdańsk

WSTĘP WOLNY

           Zapraszamy na tegoroczne PARKOWANIE którego hasłem wywoławczym będą 4 żywioły — woda, ziemia, ogień, powietrze. Każdy z żywiołów jest niezbędny ludziom do życia. Każdy z nich posiada zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty. Każdy z nich normalizuje trzy pozostałe. Elementy pracują w harmonii ze sobą, aby tworzyć i podtrzymywać życie. Postrzegano je zawsze jako czter…y twórcze energie wszechświata. Ta idea, powstała przed wiekami i rozwinęła się w starożytnej Grecji, a dla nas staje się punktem wyjścia do ułożenia programu PARKOWANIA 2010. Żywioły są zjawiskami, ogarniają nas i potrafią zmienić w jednej krótkiej chwili otaczający nas krajobraz. Stanowią źródła ogromnej siły. Rozpatrywane jako elementy przyrody nie dają się do końca posiąść i kontrolować, a przez swoją gwałtowność i zaskakującą moc pokazują ludziom kruchość egzystencji. Każdy żywioł ma specyficzne cechy. W analizie jeszcze istotniejsze są interakcje, wzajemne oddziaływanie żywiołów, Żywioły w przyrodzie i w życiu rzadko występują samodzielnie. Na ogół „mieszają” się ze sobą w rozmaitych proporcjach, by zachowana była równowaga. I taką właśnie „zrównoważoną” mieszankę przygotowaliśmy na tegoroczne PARKOWANIE.

Do czwartej edycji PARKOWANIA zaproszeni zostali koordynatorzy i kuratorzy poszczególnych sekcji programowych — Kamila Wielebska (wystawa w przestrzeni publicznej), Marcin Dymiter (wydarzenia muzyczno-dźwiękowe), Honorata Martin (projekty edukacyjno-warsztatowe).

PROGRAM PARKOWANIA:

SOBOTA — 07 sierpnia 2010

9.00-10.00 spacer z ornitologiem [Brama Główna] 10.00-11.00 otwarte zajęcia z tai-chi [Trawnik za Wozownią] 11.00-11.30 otwarte zajęcia z jogi dla dzieci [Trawnik przy boisku szkolnym] 11.30-12.30 otwarte zajęcia z jogi [Trawnik przy boisku szkolnym] 11.00-19.00 audioteka 4 żywiołów [Alejka w Ogrodzie Botanicznym za Palmiarnią] 11.00-14.00 warsztaty dźwiękowe Kasi Krakowiak PTASIE RADIO [Plac przed wejściem do Pałacu Opatów] 12.00 otwarcie wystawy Piąty Element + spacer kuratorski z Kamilą Wielebską [Ogródki przy ul. Kwietnej 5] 12.00-20.00 wystawa Piąty Element [Okolice ul. Kwietnej + staw przy ul. Spacerowej] 14.00-15.00 otwarte zajęcia z falun dafa [Trawnik za Wozownią] 12.00-17.00 warsztaty tworzenia z gliny GLINOLAND [Trawnik za Muzeum Etnograficznym] 12.00-20.00 gra w boules [Alejka w Ogrodzie Botanicznym za Palmiarnią] 17.00-17.01 akcja (bez)dźwiękowa JEDNA MINUTA CISZY [Alejka przed pomnikiem Adama Mickiewicza] 17.30-18.30 koncert w powietrzu Tomka Sowińskiego i Tomka Chołoniewskiego [Trawnik przy pomniku Adama Mickiewicza] 21.00-23.00 plenerowa projekcja filmu TLEN, reż. I. Wyrypajew (122′) [Aleja Lipowa]

NIEDZIELA — 08 sierpnia 2010

9.00 -10.00 spacer z ornitologiem [Brama Główna] 10.00-12.00 śniadanie na trawie [Trawnik za Muzeum Etnograficznym] 11.00-11.30 otwarte zajęcia z jogi dla dzieci [Trawnik przy boisku szkolnym] 11.30-12.30 otwarte zajęcia z jogi [Trawnik przy boisku szkolnym] 11.00-19.00 audioteka 4 żywiołów [Alejka w Ogrodzie Botanicznym za Palmiarnią] 12.00-13.00 otwarte zajęcia z tai-chi [Trawnik za Wozownią] 12.00-17.00 warsztaty konstruowania kalejdoskopów W KRZYWAŚNYM ZWIERCIADLE [Plac obok Palmiarni] 12.00-20.00 gra w boules [Alejka w Ogrodzie Botanicznym za Palmiarnią] 12.00-20.00 wystawa Piąty Element [Okolice ul. Kwietnej + staw przy ul.Spacerowej] 13.00 spacer kuratorski z Kamilą Wielebską [Ogródki przy ul. Kwietnej 5] 14.00-15.00 otwarte zajęcia z falun dafa [Trawnik za Wozownią] 16.00-17.00 słuchowiska na żywo na podstawie Lao Tse Wielka księga Tao z udziałem Daniela Odiji i Edyty Czerniewicz [Altanka] 19.00-19.30 powarsztatowa instalacja Kasi Krakowiak PTASIE RADIO [Okolice Groty Szeptów i pomnika Adama Mickiewicza] 19.30-20.30 koncert MAPSTATION [Altanka] 21.00-22.30 plenerowa projekcja filmu Spotkania na krańcach świata, reż. W. Herzog (99′) [Aleja Lipowa]

Podczas PARKOWANIA wstęp do Oddziału Sztuki Nowoczesnej i Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Pałacu Opatów za symboliczną 1 PLN.
Godziny otwarcia 10.00-17.00

WSTĘP WOLNY

Stworzone przez:
A KuKu Sztuka

PARKOWANIE (4 edycja)
07-08 sierpnia 2010
Park Oliwski // Gdańsk

Więcej informacji
info: www.akukusztuka.eu | www.myspace.com/parkowanie
kontakt: parkowanie@akukusztuka.eu